Poesia escatologica catalana

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,22 KB

 

Romanticisme

Corrent cultural i artístic que sorgeix a l’Europa post napoleònica fins a mitjans del Segle XIX.

•Neix, com s’ha dit, com a oposició a les normes neoclàssiques.

CARACTERÍSTIQUES DEL ROMANTICISME

-LLIBERTAT Política, moral i artística.
-IMAGINACIÓ Capacitat de crear
-SUBJECTIVISME.- Exaltació del jo, emocions, sentiments
-EVASIÓ Passat medieval i llegendari Llocs exòtics Mons fantàstics
-REBEL·LIA Es qüestionen la moral i els valors, personatges marginals..
-NATURALESA Ambients tenebrosos…
-NACIONALISME Ànima dels pobles: tradicions, llegendes…

Característiques


*Exaltació nacional i del passat històric
•Valoració del patrimoni popular i folklòric
•Intimitat del poeta: mort, destí…
•Natura i paisatge com a projecció del sentiments

RENAIXENÇA

A Catalunya, el Romanticisme va tenir una gran rellevància, ja que va ser el detonant que va engegar la Renaixença catalana.
•La Renaixença sorgeix al 1830 per mitjà de revistes com: El Europeo i El Vapor.
•És un moviment cultural, literari (com el Romanticisme), però també de conscienciació política.
•Pretén recuperar la llengua i la literatura catalanes

Característiques

•Exaltació de la història medieval de Catalunya
•Interès per la literatura popular i el folklore català
•Elements nostàlgics en la literatura
•Paisatge català com element identificador
Es creen els Jocs Florals (concurs literari medieval català): – Fomenten que el públic llegeixi en català. – Fan aparèixer la primera editorial catalana – Donen un prestigi social a la cultura escrita en català. – Potencien nous autors catalans. – Propulsen els gèneres literaris.

-QUÈ SÓN?

Un concurs literari de poesia. Durant la Renaixença es recupera una festa literària molt antiga que s’havia començat a celebrar al Segle XIV amb els trobadors. TEMES Pàtria, Fe, Amor. Es donava un premi a la millor poesia patriòtica, un altre a la millor poesia religiosa i un tercer al millor poema d’amor. Si algun poeta guanyava tots tres premis en el mateix certamen o en certàmens diferents era proclamat Mestre en gai saber.
-El 1859 es van celebrar els primers jocs Florals del Segle XIX, i tot i el seu caràcter anacrònic, passat de moda, va ser molt importants perquè van aconseguir que: la llengua i la literatura catalana assolissin prestigi social, sortissin nous escriptors (Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Narcís Oller van començar les seves carreres com a escriptors amb els Jocs Florals), les editorials comencessin a publicar regularment llibres en llengua catalana.

EL Realisme

 • El Realisme sorgeix cap a 1850 a França. • És un moviment lligat a: • La revolució industrial. • L'auge de la burgesia • El Realisme considera la raó com l'únic instrument per copsar la realitat. • Reacciona contra la sensibilitat, la intuïció, el somni, i altre elements propis del romanticisme.


CARACTERÍSTICAS Novel·la realista Interès per la realitat i tot allò quotidià Narrador omniscient Analitza els pensaments dels personatges Temes actuals Diferències socials entre classes, condicions de vida dels obrers... Objectivitat L’autor vol representar la realitat Crítica de l’autor A través del narrador Estil sobri i senzill Recreació de la parla dels personatges A través de la classe social Ús de la descripció Perfils exactes dels personatges, llocs, temes... Personatges Com a testimonis d’una època.

EL Naturalisme.-


El Realisme evoluciona cap al Naturalisme. • Tot i que parteix dels mateixos principis, observa la realitat des d’un punt de vista científic: o Estudia l’ésser humà, les seves passions i les seves causes. • El novel·lista creu que totes les accions humanes són producte de: o Condicionaments socials o Lleis fisiològiques fatals (llei de l'herència).

*NARCÍS OLLER (1846-1930)

Considerat el creador de la novel·la catalana moderna. Va aplicar els principis realistes en les seves obres. La seva obra pretén reflectir la realitat del país i l'època en què Oller va viure. Oller utilitza diversos recursos i tècniques per tal d'interrelacionar les seves novel·les i oferir diferents cares d'una realitat: - L'aparició d'uns mateixos personatges en diferents obres. - L'ús constant de Vilaniu i Barcelona per representar l’oposició entre el món rural i el món urbà. - Els temes recurrents, com ara la transformació social causada per la revolució industrial i l'ascensió de la burgesia, la construcció de ferrocarrils, la borsa, el caciquisme,...

-Obres:

La papallona (1882), una història d'amor impregnada de romanticisme i costumisme. L'escanyapobres (1884)l'avar en una societat que comença a viure els canvis de la industrialització. Vilaniu (1885), la calúmnia en un context provincià. La febre d'or (1890-2), l'ús de tècniques realistes per fer un retrat de la burgesia barcelonina amb el rerefons de la crisi borsària de 1880-1. La Bogeria (1898) apareixen elements naturalistes. S'explica i es justifica la bogeria del protagonista a partir de les lleis de l'herència i l'entorn. Pilar Prim (1906), la darrera novel·la de l'autor, ja és modernista.
Jacint Verdaguerva néixer a Folgueroles (Osona) l’any1845. Fill d’una família de pagesos, va ingressar al els Déu anys al seminari de Vic, on va adquirir una sòlida formació en humanitats, filosofia i teologia.. Aviat començà a escriure i al20 anys obtingué dos guardons als Jocs Florals de Barcelona.• Va viatjar uns quants cops a Amèrica. • Coneixia molt bé la literatura tradicional catalana. • Va guanyar diversos premis als Jocs Florals. A Vallvidrera (Barcelonès) el1902 va morir de tuberculosi. L’enterrament de mossèn Cinto va ser una manifestació impressionant de dol popular. 23 anys després de la seva mort es van publicar poemes

Obres principals: •


Canigó: (poema èpic) (1885) – Format per 12 cants i un epíleg. – Explica el naixement de la nació catalana a les valls pirinenques durant l’època carolíngia. – Gentil, fill del Comte Tallaferro, s'afegeix a l'exèrcit cristíà que ha d’aturar l’atac dels sarraïns, amb la companyia del seu oncle Guifré. – Mentre fa guàrdia decideix contemplar les fades que habiten a la muntanya (Canigó) i abandona la seva missió. Quan Guifré se n’assabenta esclata en ira i es desencadena la tragèdia.

• L’Atlàntida: (poema èpic) (1877) – Format per 10 cants, una introducció i una conclusió. – Narra les peripècies d’Hèracles per Ibèrica, l'enfonsament del continent dels atlants, la creació del Mar Mediterrani i el final descobriment de les Amèriques. – Es narra com Colom després d'un naufragi, arriba a les costes peninsulars i un ermità li explica la història de l'enfonsament de l'Atlàntida.

Entradas relacionadas: