A poesia entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,21 KB

 


Tema 5: poesía entre o 36 e 76.

Desde Que remata a guerra cicl ata os últimos anos de década dos 40 Apenas se publicaron libros en galego. A represión lingÜística, Política e cultural impediu a continuidade do movemento cultural e Cultural que nacera coas Irmandades da Fala. Mentres que no exilio Houbo unha intensa actividade cultural, no interior, do 42-46, só se Reeditaron clásicos. En 1949 nace a colección de poesía Benito soto e A partir de 1950, a editorial Galaxia. Con esas vías ábrese unha Etapa frutífera para a poesía galega. Ferrín sinala tres xeracións Poéticas de escritores: xeración do 36, Promoción de enlace e Xeración das Festas Minervais.


A Xeración do 36 está constituída por poetas que naceron entre 1910 E 1920. Son escritores ponte entre a prguerra e a postguerra, Cultivaron tendencias poéticas de preguerra como o imaxinismo, Iniciado por Amado Carballo, o neotrobadorismo, creado por Bouza Brey, o paisaxismo de Noriega Varela, pero tamén incorporaron outras Novas como o sociorrealismo, iniciado por Celso Emilio Ferreiro ou o Intimismo radical representado por María Mariño. Algúns poetas Orientaronse cara ó clasicismo.


Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Xosé María Díaz Castro e Celso Emilio Ferreiro pertencen a esta xeración


Aquilio Iglesia publicou no 47 Cómaros Verdes,(segue A liña paixasista de Noriega Varela

Primer libro publicado en galego despois da guerra. En 1960 publica, De día a día, En 1961, Lanza de Soedá, O seu libro máis persoal, no que se expresa angustia e o tempo é Motivo de reflexión existencial.


O Primer libro de Álvaro Cunqueiro trala guerra foi Dona Do corpo delgado (1950), No que continuou as influencias neotrobadorescas e vangardistas a o Tempo que iniciou un ton elexíaco e nolstálxico, por último Publicou en 1980 un libro de poemas titulado Herba Aquí e acolá onde Dialoga cun ton lírico con pesonaxes históricos literarios ou Inventados. Abre así a poesía galega a unha estética diferente á Socialrealista.


Xosé María Díaz Castro, o seu único libro e Nimbos, De enorme valor estético, ofrece unha rpofunda reflexión sobre o Destino humano a través da relixión.


A Primeira obra importante de Celso Emilio Ferreiro foi O Soño sulagado, Donde se aprecian os temas e a actitude de compromiso ex: o mundo da Infancia e a consecuente perda da inocencia, a experiencia traumática Da guerra e a pobreza material e moral. En 1962 publica Longa noite de pedra, coa Que abre o camiño da poesía sociorealista. Os temas comúns da obra Son: a denuncia da inxustiza, a liberdade e a esperanza. A raíz á Súa emigración a Venezuela publica Viaxe Ao país dos ananos, Onde renega da súa anterior opinión a favor da emigración e Realiza unha crítica contra os emigrantes desideoloxizados. Con Onde o mundo se chama Celanova regresa á poesía lírica para falar De todo o que foi perdendo co paso tempo


A Promoción enlace está formada por poetas nacidos entre 1920 y 1930. Antón Tovar, Luz Pozo Garza e Manuel Cuña Novas pertencen a esta Promoción.Entradas relacionadas: