Poder de la poblacion

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,55 KB

 

1)Que es Un estat i funcions que te


És el conjunt de Les institucions creades per regular la vida i l'activitat de les persones, Que viuen en un territori i que estan governades per unes mateixes lleis Sota un mateix poder

2)Elements Constitutius de l’estat


EL TERRITORI, sobre el Qual exerceix el seu poder.
El territori estatal acostuma a estar ben delimitat per unes fronteres (terrestres , marítimes i aèries) que permeten distingir-lo d'uns Altres estats. Fora de les fronteres l’estat no té sobirania


LA POBLACIÓ, sotmesa al  Poder de l’Estat i a les seves lleis: els drets i les obligacions que afecten per igual tots els ciutadans


EL PODER. L’Estat té la capacitat de decidir sobre la forma de vida dels habitants de l’Estat3)Saber explicar Q a l’estat hi ha poders 3 i explicar-los els 3


PODER LEGISLATIU Capacitat de fer les lleis


PODER EXECUTIU Capacitat d’aplicar les lleis


PODER JUDICIAL Capacitat de jutjar qui no compleix les lleis


4)Diferencia Estat democràtic i no democràtic i exemples


ESTAT DEMOCRÀTIC L’exercici del Poder resideix en el poble


ESTAT NO DEMOCRÀTIC El poder el té Una persona o grup de persones5)Requisits Perquè unes eleccions siguin democràtiques hi ha 4. Lliures, plurals.


LLIURES. Tots els Ciutadans son electors i elegibles sense cap tipus de coacció


PLURALS. Totes les Ideologies respectuoses amb els drets humans han de poder presentar-se  (diferents partits)SUFRAGI UNIVERSAL. Tots el Ciutadans majors d’edat (18 anys) han de poder votar sense distinció de raça, Sexe o riquesa


PeríÒDIQUES. Cada cert temps Els ciutadans han de poder triar els seus representants6)Saber Diferents tipus de estats : monarquia parlamentaria o república i  exemples


EMONARQUIA PARLAMENTÀRIA O CONSTITUCIONAL els Reis fan la funció de cap d'Estat però no governen. Els seus càrrecs són Vitalicis i hereditaris. Juren fidelitat a la constitució. Gran Bretanya, Espanya, Suècia


REPÚBLICA PARLAMENTARIA Cap de l'Estat: El president de la república, que és elegit per la ciutadania. El govern De l'Estat queda a les mans del primer ministre. França, Alemanya, Itàlia, Àustria, Polònia7)Diferencia Entre estat social i lliberal


ESTAT LIBERAL No interfereix A l’economia, que ha de funcionar amb les seves pròpies regles (llei de Mercat). Vol un major desenvolupament de la societat. Els Estats Units


ESTAT SOCIAL L’estat ha de Intervenir a l’economia per redistribuir la riquesa (pensions, educació, Sanitat, subsidi d’atur, etc). Vol una major igualtat entre els ciutadans. Europa8)Diferencia  entre  Estat centralista i descentralitzat i exemples


ESTAT CENTRALISTA Un Govern Central és el que pren totes les decisions que afecten als Territoris que el formen. França, Polònia.


ESTAT DESCENTRALITZAT El govern Central delega part les seves competències en governs regionals que Gestionen els seus territoris9)Formes De govern hi ha als estats no democràtics: monarquies absolutes o dictadura i Exemples


MONARQUIA ABSOLUTA Un rei Absolut que concentra tots els poders de l’Estat i que governa en nom de Déu. Forma de govern dominant a Europa fins al Segle XIX i actualment es troba A certs països musulmans com Aràbia Saudita


DICTADURA Un dictador Que amb el suport de l’exèrcit, un grup ètnic o una ideologia controla el Poder. Predomina al continent africà, Cuba, Líbia, Rep. Popular Xina,Corea del Nord10)Exemples Organitzacions supranacionals i la seva finalitat


ExàONU, Uníó Europea, etc11)Que es La globalització


12)Que es Una Ong i exemples


Entitats públiques amb finalitats Humanitàries i socials que no depenen dels governs i que són independents dels Estats i dels Partits Polítics


EX->ONU, ACNUR, UNICEF13)Diferencies Culturals i que es la cultura de meses i societat de consum


No es Deuen a les característiques físiques de les persones sinó a l'educació, a la Forma de viure i de pensar, etc. Totes les cultures tenen dret a Desenvolupar-se lliure i dignament


*MASSESàEs Caracteritza per la generalització d'unes mateixes pautes de consum.
A través D'elles, un nombre cada vegada major de persones consumeix idèntics productes, De manera que les seves formes culturals són cada vegada més similars


*CONSUMàA Aquesta homogeneïtzació contribueixen els mitjans de comunicació, l'augment en El nombre i la facilitat dels transports.


Entradas relacionadas: