Poder de la poblacion

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,14 KB

 

ACTIVITAT 1

Política:


Conjunt de teories sobre el govern de la Societat i d'activitats pràctiques relacionades amb la gestió dels afers Públics.

Estat:


Formació social històrica, organitzadaa unitat política amb característiques Pròpies.

Nació:


Una nació és un Conjunt de persones que tenen una llengua, una història, una cultura i uns Costums comuns i que viuen en un mateix territori.

Poble:


El conjunt dels habitants d'un país units per Vincles naturals i socials.

Ètnia:


Agrupació natural d'individus amb unes Característiques pròpies.

Institució:


Una institució és Una associació o organització de persones que pretenen fer alguna cosa de Manera interessada o interessada. Els hospitals són institucions destinades a Les persones malaltes.

Poder:


Governar tot el Territori i tots els ciutadans. El poder fa les lleis, s’encarrega de que es Compleixin, s’encarreguen de la seguretat, recapta impostos,...

ACTIVITAT 2

Un Estat és un conjunt d’institucions que han estat creades per organitzar la vida I les activitats de les persones que viuen en un mateix territori. Aquestes Persones per les mateixes lleis i viuen sota el mateix poder.

L’estat S’encarrega de proposar i aprovar lleis, executar-les i jutjar. També, té el Control militar i policial.

Són 3 els elements que constitueixen l’estat:

El Territori:


Governen Sobre ell i està delimitat per les fronteres. Si un estat vol aplicar el seu Poder fora del seu territori sorgeixen conflictes o guerres.

La Població:


Persones que viuen a un mateix territori. Són governades pel mateix poder i per Les mateixes lleis.

El Poder:


Governar Tot el territori i tots els ciutadans. El poder fa les lleis, s’encarrega de Que es compleixin, s’encarreguen de la seguretat, recapta impostos,...

ACTIVITAT 3

L’estat és la forma en que la societat s’organitza per poder funcionar. Això és Possible gràcies a un conjunt ‘d’institucions. La seva funció és organitzar la Vida dels habitants del territori i, per fer-ho, l’estat consta de :la Legislació, el poder executiu i el poder judicial.

La Legislació s’encarrega de dictar les lleis. El senat i el Congrés formenpart de la legislació .

El poder Executiu s’encarrega de fer complir les lleis i de mirar pels interessos de l’estat. En formen part el president, els ministres i alguns dels directors de Departament.

Per últim, El poder judicial s’encarrega de resoldre els conflictes que es creen entre les Institucions. Per prendre decisions justes, es basen en la Constitució Política.

Cada Estat té un exercit ja que la defensa del territori es important.

A part de L’exèrcit i les tres funcions bàsiques, un estat necessita un control i Manteniment. Això ho proporciona la guàrdia civil i tots els cossos policíacs en General.

L’estat Només pot ser representat en un altre territori pel govern i les institucions. Nosaltres Estem representats per ambaixades, consolats, organitzacions i en l’àmbit Esportiu.

ACTIVITAT 4

ESTAT


Poder:


Elabora lleis. / S’encarrega de que Les lleis es compleixin i de la seguretat. / Relacions amb altres països. / Controla l’economia i organitza serveis públics.

Població:


Governada pel mateix govern i les Mateixes lleis. / Mateixos drets i deures. / Cultures i nacionalitats Diferents.

Territori:


Delimitat per fronteres.

ACTIVITAT 5

Hi Ha 4 elements:

Les eleccions:


Votar per escollir els nostres representants. Perquè siguin 100% democràtiques han de ser lliures, han de tenir més d’una Opció i s’han de repetí cada cert temps.

Els partits polítics:


Grups de persones organitzades per Oferir un govern i una ideologia política. Han d’ haver més d’un i la seva Ideologia la fan publica a traves delsprogrameselectorals.

Ladivisió de poders:


 El poder d’un estat està dividit en Tres parts:

- Poder Legislatiu:

 fa Les lleis. També controla el govern. Això ho fa el Parlament.

Poder executiu

Decideix quina política es segueix i què s'ha de fer per fer funcionar bé  l'estat.

-Poder Judicial:

aplica les lleis i jutja i castiga si no S'acompleixen.

La Constitució:


 s’asseguren que els que governen no Facin el que vulguin. Tenen un conjunt de lleis fonamentals d'un país, fetes Per votació, on s'estableix quin tipus de govern té aquell país, com S'estructura i els drets i deures dels ciutadans.

ACTIVITAT 6

La Constitució espanyola és del any 1978.

ACTIVITAT 7

ESTATS DEMOCRÀTICS


Monarquia parlamentaria


Rei / república Parlamentària:
president / liberal: liberal / social:
social / Centralista:
Central / descentralitzat:
Govern propi /directe:
ciutadans / indirecte:
eleccions

ACTIVITAT 8

Monarquia parlamentaria


Espanya, Bèlgica, Holanda, Regne Unit

República parlamentària:


Itàlia, Grècia, Portugal, Alemania

Liberal


Suècia, Canadà, Costa Rica, Austràlia

Social:


Colòmbia, Armènia, Rússia, Hondures

Centralista


França, Ucraïna, Geòrgia, Xina

Descentralitzat


Espanya, Filipines, Perú, Equador

directe:
Grècia, Suïssa, França, México

Indirecte:


USA, Bolívia, Brasil, Argentina

Espanya és un Estat democràtic. Té una monarquia parlamentaria i és un estat descentralitzat I segueix un model de democràcia directe.

Entradas relacionadas: