Poder de la poblacion

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,35 KB

 

Poder polític:


La delegació de la voluntat popular expresada periodicament mitjançant eleccions lliures/Estat:
organització política formada per un conjunt de persones i d'institucions que organitzen un territori clarament delimitat per fronteres.

  1. Territori


    És l'espai terrestre marítim o aeri sota el poder de l'estat
  2. Poder:
    El poder li permet realitzar varies funcions a l'estat: Establir lleis/Mantenir l'ordre a l'inerir i vetllà per la seva seguretet a l'exterior/Recaptar Impostos/Dirigir l'economia/Administrar els serveis públics/Imposar la justícia.

Nació:


 és un grup de gent que comparteix alguns trets característics, com la llengua, la cultura, certes institucions o l'origen ètnic.

Estat


: Pot tenir una Democràcia
: Es on les persones gaudeixen de les llibertats fonamentals (expressió, manifestació, associació) i elegeixen els seus governants en unes eleccions lliures. 

Dictadura:

el contari que una democràcia.

Democràcia: Monarquia:

 és la forma d'estat en què una persona té dret, generalment per via hereditària, a regnar com a cap d'estat/o República:
és un sistema organitzatiu de l'Estat on l'exercici del govern recau sobre una o diverses persones , elegides mitjançant vot popular o parlamentari , per períodes de temps limitats , per representar els interessos dels ciutadans.

L'ONU:


És l'organització política internacinal més imporatnt creada el 1945, l'objectiu de la ONU és: imposar un ordre mundial:
  • Mantenir la Pau al món/Evitar guerres/Fonamentar la solidaritat internacinal.
Actualment l'ONU és formada per 193 paÏsos/Assamblea Central:
Órgan on es debaten les qÜestions relatives als assumptes internacionals. (1 sessió al any)/Consell de seguretat:
Assegurar la defensa davant d'agressions externes a través de pactes militars/Secretaria general:
Organ administartiu de l'ONU on trebalen uns 6000 funcionaris, l'ençàçala el secretri general: BAN KI MOON

Estats federals:


s'organitzen a través d'un pacte entre diversos estats independents, els estats decideixen crear una administració cumuna/Estats unitaris:
Un únic estat i una única constitució, distribueix territorialment el poder per mitjà de delegats que depenen de la capital.

Ajuntament

Parcs i jardins, escoles i biblioteques i recollida escombraries.


Entradas relacionadas: