El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 

Liberalisme:


 Corrent polític i econòmic que dóna preferència a la llibertat individual per damunt d'altres valors socials i promou l'activitat privada sense intervenció de l'estat.

Monarquia:


 poder polític de manera vitalícia designada per dret d'herència o elecció --> MA: hereditari  MP:
monarquia com a forma de govern.

República:


 El cap de l'estat s'escull.

Nació:


 Comunitat de persones que participen d'un sentiment d'identitat col·lectiva singular, a partir d'una sèrie de característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic...

Constitució:


 Conjunt de normes jurídiques fonamentals d'un estat, aprovat pel poble, que estableix els drets i lleis dels ciutadans i determina la forma de govern, funcions i composició de les institucions i relacions que mantenen entre elles.

Sufragi universal:


 Dret de vot de totes les persones majors d'edat d'una comunitat.

Democràcia:


 Sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d'interès col·lectiu.

Estat:
 Forma d'organització política caracteritzada per l'existència d'un territori delimitat, una població definida i una autoritat que s’atribueix un poder indiscutible sobre els dos elements anteriors.

Sobirania nacional:


 Qualitat del poder polític d’un estat o d’un organisme que no és sotmès a cap altre poder.

Divisió de poders:


 Separació real entre el poder legislatiu, executiu i judicial.

Sufragi censatari:


Es denomina al sistema electoral que condiciona el dret a vot actiu o passiu al fet que el ciutadà compleixi els requisits que afecten a la seva condició social.

Liberalisme i nacionalisme

El liberalisme és un corrent ideològic i una doctrina política i econòmica, basada en aquests principis:

 – La sobirania nacional, que posseeix el conjunt de ciutadans (nació) a través de representants elegits mitjançant sufragi (vot).

– La separació de poders, que evita la seva concentració en una mateixa persona (tirania).

 – Una constitució, que garanteix els drets i llibertats dels ciutadans.

– El dret de propietat, que assegura als ciutadans que puguin disposar lliurement dels seus béns.

Les revolucions liberals van posar fi a l’absolutisme i van donar origen a l’Estat liberal, en forma de monarquia o república parlamentària. El nacionalisme defensa el dret de les nacions d’exercir la seva sobirania i de crear el seu propi Estat. La nació és un conjunt d’individus que posseeixen una sèrie de llaços culturals propis (llengua, tradicions, passat, religió) i que desitgen viure en comú. 

Entradas relacionadas: