Poder executiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,17 KB

Poble
(conjunt de persones)Societat que comparteix territori, lligams culturals (cultura comuna:tradicions,literatura,etc),governants i institucions polítiques.
País
Territori on viu un poble.
Nació
Es un poble que viu en un territori històricament.

-Quin és el requisit imprescindible perquè hi hagi sobirania nacional?

Separació de poders.

-Perquè serveix un sistema polític?

Per aplicar i vigilar les normes o lleis perquè no siguin vulnerades.
-

Perquè es crea un sistema polític

?
-

Ideologia política

: Són les idees que té una persona sobre lestat,és a dir, si es prefereix república o monarquia,sobre el sistema econòmic,sobre els drets dels ciutadans.
-

De què depèn la ideologia duna persona

?
De la manera dentendre i veure el món que té cada persona. Depèn de la cultura on thas educat,de lambient que tenvolta,de les creences,dels valors,idees,...
-

Què és la societat civil

?
Una societat formada per sindicats,gremis o associacions de veïns juntament amb les associacions de caràcter humanitari o social i les associacions de lleure, que defensa els interessos dels seus associats,sigui actuant pel seu compte per resoldre una necessitat,sigui pressionant altres sectors,com els empresaris o ladministració.
MODELS DESTAT

Segons la sobirania:


-

Estat democràtic

:hi ha sobirania nacional : la capacitat de decidir la té tota la població. Es decideix amb les eleccions. Els governants són escollits durant un període de temps determinat.

-Estat totalitari

: La sobirania la té una elit: en una dictadura la capacitat de decidir està en una minoria de gent, que tenen privilegis en un estat totalitari es retallen les llibertats públiques:no hi ha llibertat dexpressió,de premsa,de vot,etc.

Segons lorganització territorial:


-

Estat unitari

: Té un centre de poder polític únic (el govern central),és un estat centralitzat, i està dividit en territoris : províncies o regions:no tenen sobirania pròpia, perquè els seus caps no són escollits directament pels ciutadans. Per ex. França.
-

Estat federal

:Uníó de diferents territoris sota una mateixa constitució. Té competències en política exterior,exèrcit,moneda,etc. P.Ex. EEUU,Alemanya,Índia.
-

Confederació

: Uníó destats que suneixen per uns interessos comuns. Els estats membres tenen més independència que un estat federal.
-

Estat de les autonomies

:Estat a mig camí entre lestat unitari i lestat federal. No és federal perquè les comunitats autònomes no són estats independents. El govern central decideix unes polítiques determinades,i les comunitats autònomes tenen competències transferides.(Generalitat:sanitat,transport,educació,...)

Segons el cap destat:


Es fa màxima autoritat dun estat.
a les repúbliques és un president,escollit en unes eleccions pels ciutadans per un període determinat de temps.
A lesmonarquies és un rei o reina que té un càrrec hereditari o vitalici.
-

Monarquia constitucional o parlamentària (democràtica)

:els ciutadans voten el cap de govern però no

el cap destat. El rei té el poder limitat que representa lestat.
-

Monarquia absoluta

:el rei té tota la sobirania (Aràbia Saudita).
Els 3 poders dun estat

Legislatiu


: És el que aprova les lleis i controla el poder executiu,és a dir,el govern que ha daplicar les lleis.
Lexerceixen els parlaments,formats per diputats. Les cambres són el congrés dediputats i el Senat.

Executiu


: És exercit pel govern dun estat. És el responsable dorganitzar la vida del país pel mitjà de laplicació de les lleis. Es presidit per un cap de govern o 1er ministre,i sestructura en forma de ministeris o departaments.

Judicial:


El tenen els tribunals de justícia.
Té la responsabilitat de vetllar pel compliment de les lleis de lestat . Hi intervé un tribunal Suprem.

Partits polítics:
Són agrupacions de ciutadans que comparteixen els mateixos principis dideologia política.
-Partits conservadors: Són partidaris dels valors tradicionals,és a dir, volen conservar el sistema dorganització de lestat.(partits de dreta)

-PartitsProgressistes: Defensen els treballadors i les classes humils enfront de la classe benestant.(esquerra)

-Partits de centre: Fan una acció política de conciliació entre els valors que consideren més positius de lesquerra, normalment els aspectes més moderats de totes dues línies,evitant les posicions extremes que poden defensar alguns sectors de dreta o esquerra.
(centredreta,centreesquerra)

Entradas relacionadas: