El poble recuperara el poder i recobrar llibertat locke

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,92 KB

 

S4j13:-1-les persones van decidir formar una societat per

Tal de poder tenir protecció i seguretat-si el govern atempta c

Ontra la vida, la libertat o la propietat dels ciutadans ,viola el pacte

Que el justifica i deixa de complicado la funció per la qual es

Va establir i els ciutadans, per tant, deixen de tenir cap

Obligació d’obeirlo, i el poden destituir i establir-ne un de

Nou.2-poder legislatiu:aquella part de l’estat que te la

Capaçítat de fer i modificar lleis. Estat de guerra: quan

Algú intenta violar el dret a la vida o altres drets basics d’un

Altre.S4j14:-1-si un lejislador actúa de forma contraria a la

Protecció de la llibertat i els bens del poblé, aquest legislador es

Posa en estat de guerra amb el poble.-dirt al poble que es pot

Rebelar contra el legislador que no compleix la selva tasca no es

Fer quelcom que pugui causar de forma ilegitima que hagi aldarulls

Sinó que el que causaria els aldarulls sería la conducta

Inadequada dela dirigents que no compleixen amb el seu

Deure.2-rebels:aquells que s’oposen per força a l’ordre que

Estableixen les lleis. Legisladors: aquells que tenen l’autoritat

Per promulgar lleis.S3j14:-(i) En aquest text es defensa que

No hi ha principis innats, i es fa de dues maneres: (ii) Primer,

S’assenyala que l’argument principal a favor de l’existència de

Principis innats no és correcte: a partir de l’assentiment

Universal no es pot concloure que hi ha principis innats, si

És que es pot explicar que hi hagi assentiment general sense

Assumir aquests principis innats. (iii) Segon, es dona un

Argument en contra de l’existència de principis innats: Si hi

Haguessin principis innats haurien de ser universals, però,

Diu Locke, no hi ha principis universals. 2-«principis pràctics»:


Regles que guien l’acció b) «inherent a l’ànima»: quelcom que

L’ànima té i que no podria deixar de tenir. S5s15:-Per assolir

La màxima puntuació, l’alumne haurà d’exposar, d’una forma o

Altra, les dues idees següents:  (i) En aquest fragment Locke

Argumenta en contra de qui afirmi el següent: pot ser que una

Persona tingui a la ment certa proposició, però que no la

Conegui ni sigui conscient de tenir-la. (ii) Locke observa que

En aquest cas no hi hauria cap raó per distingir entre les veritats

Innates i les que no ho són.  Es podria dir de qualsevol veritat

Que algú passa a saber, que era una veritat innata però que la

Persona no era conscient que la tenia en la ment. 2-«capacitat

(...) innata»: facultat per adquirir coneixement que es té des

Del moment de néixer b) «veritats (...) adventícies»: veritats

Que requereixen de l’experiència per poder adquirir-les


S3j16:-(i)El text dóna un argument per justificar l’afirmaciódel

Començament:no hi ha res en els  objectes  que  s’assembli

A  les idees  produïdes  en  nosaltres  per  les qualitats

Secundàries. (ii) Aquest argument consisteix aobservar,

P.Ex., que sense que hi hagi cap canvi en un objecte

Aquest pot produir calor o dolor.Si el dolor no està en l’objecte,

La calor o el color tampoc.(iii) Qualitats com ara la forma, el

Moviment i el nombre de les parts d’un objectesí es troben

Realment en els objectes. 2-la capacitat dels objectes de

Produir determinades idees simples de sensació en nosaltres

(de color, olor, so, sabor, etc.).B) «imatge especular»:


Quelcom que s’assembla molt a una altra cosa, tal com la

Imatge d’un objecte en un mirall s’assembla a l’objecte


S5j16:- (i)  Locke  es  defensa  davant  una  objecció  que  diu

Que  les  societats  polítiquesno  es poden formar i legitimar com

Ell suggereix.(ii) Aquesta objecció es basa en indicar que com

Que tothom neix dins d’una societat on  ja  hi  ha  un  govern,

No  té  llibertat  per  formar-ne  un  de  nou  de  la  forma  que

Locke indica.(iii) La rèplica de Locke a l’objecció és: si aquesta

Objecció fos correcta aleshores no hauria  estat  mai  possible

Que  hi  hagués  més  d’un  govern  legítim  (i  desafia,

Retòricament, a que li indiquin quin és aquest únic governant

Legítim del món).2-«societats polítiques»: per contraposició a

L’estat de naturalesa, agrupacions de persones  que

Voluntàriament  decideixen  viure  d’acord  amb  certs

Principis,  regles, govern, etc.,b) «govern  legítim»:  qui

Exerceix  el  poder  sobre  una  comunitat  d’una  manera

Reconeguda, pactada, pels membres d’aquesta comunitat


Entradas relacionadas: