Població activa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 

Sector Primari


Conjunt d’activitats encaminades a l’obtenció De primeres matèries de l’agricultura, la pesca, la ramaderia i l’explotació Forestal. A Espanya, a principis del Segle XX, ocupava més del 63% de la població activa. Des d’aquell moment s’ha anat reduïnt progressivament, excepte En moments determinats, com la postguerra civil. Actualment està al voltant del 6% de la població activa.

Sector Secundari


Conjunt d’activitats encaminades a la Transformació de primeres matèries en productes elaborats o semi-elaborats: Indústria i construcció. A principis del Segle XX, ocupava només un 16% de la Població espanyola, degut a l’insuficient desenvolupament industrial. L’any 2000, el sector secundari ocupava gairebé un trenta-vuit per cent de la Població activa, xifra similar a la d’altres països europeus.

Sector Terciari


. Inclou les activitats que proporcionen Serveis imprescindibles per el desenvolupament d’altres sectors: transports, comerç, Sanitat, educació, finances, turisme. Es tracta d’un sector en expansió dins Les economies capitalistes desenvolupades. A Espanya, a principis del Segle XX, Constituïa el 17,8 per cent de la població activa, i va créixer durant tot el Segle XX, tret de l’època de la Guerra Civil, actualment ocupa aproximadament Un 63% de la població activa.

Població Concentrada


. Assentament de la població formant nuclis Compactes. S’extén per tot el territori espanyol, predominant els nuclis petits En la Meseta Nord, i els nuclis mitjans i grans a la Meseta sud.

Població Disseminada


. Assentament de la població agrària en L’espai rural de manera aillada. Domina a la perifèria peninsular, i a les Illes Balears i Canàries.

Agricultura Alternativa (ecològica o biològica)


És aquella que Respecta el medi ambient. No utlilitza fertilitzants ni adobs químics, sinó Orgànics, i fa servir la rotació de conreus que permetin la regeneració del Sòl. Està creixent els darrers anys a Espanya, subvencionada per la Uníó Europea.

Agricultura De regadiu


Aquella que necessita l’aportació regular D’aigua mitjançant medis artificials: sèquies, aspersors, goteig…A Espanya Ocupa més de 3,5 mil.Lions d’hectàrees, és a dir, el 20% de la superfície Conreada, i la major part la trobem a la façana mediterrània. Permet una Agricultura intensiva, amb cultius com arròs, flors, hortalisses, fruites i Cultius tropicals.

Agricultura De secà


Aquella que careix de rec artificial i només Rep aigua de la pluja. És de caràcter extensiu, constituïda per l’anomenada “trilogia mediterrània”: cereals (Castella i Aragó) , vinya (La Manxa, Rioja, Múrcia) i olivera (Andalusia, Extremadura) , conreus molt adeqüats al clima mediterrani.

Monocultiu


. Pràctica agrícola que consisteix en dedicar tota la terra disponible A un conreu únic. La desaparició de l’agricultura de subsistència, la Mecanització i la millora dels transports promouen, en l’actualitat, una Especialització que afavoreix el monoconreu, destinat al mercat. A Espanya Trobem el monoconreu de l’olivera a la província de Jaén.

Policultiu


. Conreu de diversos productes en una mateixa zona, en bona mesura Destinats al mercat local. Pot ser tan intensiu com extensiu, i es dona tan en Secà com en regadiu. Típica de l’horta del Llevant espanyol. Pripi també de les Societats tradicionals i de l’autoconsum.

Conreus Transgènics


. Són cultius que sorgeixen de la Manipulació genètica de les plantes. Es pretén això obtenir determinats Avantatges, com resistència a les plagues o no necessitar adobs. Aquesta manipulació Genètica està en mans de grans multinacional, i es recela dels seus efectes Sobre la salut i el Medi Ambient, limitant-se la seva expansió a la Uníó Europea.

Indústria Agroalimentària


Activitat econòmica del sector Secundari dedicada a transformar els aliments procedents de l’agricultura, la Ramaderia i la pesca, amb la finalitat de ser manipulats per la indústria o Destinats al consum. L’auge dels menjar ràpid i el pre-cuinat a dut a una Expansió molt important d’aquesta indústria a Espanya.

Ramaderia Extensiva


. Explotació econòmica de molts caps de Bestiar que ocupen una gran superfície de terres, o obtenen aliment de les Pastures, encara que sovint es complementa amb pinsos. Aquest tipus de Ramaderia és manté amb escàs personal i equipament senzill. És típica del ramat Oví, caprí i boví. Predomina a la Meseta. A Mallorca l’ovella es cria de forma Mixta.


Entradas relacionadas: