Plafons de comunicació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,74 KB

 

COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ALTERNATIVA:

formes de comunicació diferents del llenguatge oral que s’utilitzen per substituir i/o complementar o millorar la parla natural.

QUÈ ENTENEM PER COMUNICACIÓ:

Comunicació: canvis de transmissió i recepció d’informació entre dues o més persones.

Llengua: conjunt de signes els quals mitjançant ells podem anomenar i aprendre tot el que tenim al voltant.

ELEMENTS QUE POSSIBILITEN LA COMUNICACIÓ:

Emissor: persona que emet el missatge.

Receptor: persona que rep el missatge.

Missatge: allò que l’emissor vol dir al receptor.

Canal: medi mitjançant el qual es produeix el missatge (oral, manual, tecnològic...).

Context: conjunt de circumstàncies que rodegen el missatge emès.

Codi lingüístic:
llengua o sistema de comunicació utilitzat i compartit entre emissor i receptor.

TIPUS DE COMUNICACIÓ:

Comunicació verbal: utilització de paraules o signes per comunicar-se entre els humans. Es pot fer tant oral com escrita. Tipus 1 (paraula oral), Tipus 2 (signe manual de la llengua de signes catalana) i Tipus 3 (fotografia).

Comunicació no verbal: composició de signes natius i apresos que complementen missatges emesos. (moviments, expressions, etc).

Tipus de comunicació en funció d’allò que volem comunicar:

Comunicació vocal: el missatge es transmet a través de la comunicació parlada.

Comunicació no vocal: engloba tots els tipus de comunicació que no utilitzen la parla (llenguatge de signes, braille, etc).

LA COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ALTERNATIVA I ELS SISTEMAS AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ (SAAC):

Comunicació augmentativa i alternativa: formes de comunicació diferents del llenguatge que s’utilitzen per substituir, complementar o millorar la parla.

Comunicació alternativa: la persona no pot parlar, té llenguatge incomprensible, no treu profit dels gestos.

Comunicació augmentativa: la parla de l’usuari no és prou eficaç per ser comprensible.


Entradas relacionadas: