Personalitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,61 KB

 

4.- Quins són4.- Quins són els dos components fonamentals de la personalitat?

Són  el temperament i el caràcter.


5.- Defineix temperament:  VIP

És la Manera de ser innata d’una persona. Naixement amb una temperament, que es pot Modificar poc i que determina la tonalitat o disposició afectiva, és a dir; L’aspecte emotiu de la personalitat del individu: el grau d’impressionabilitat, La manera de reaccionar de les situacions emotives, etc...


6.- Defineix caràcter

És la part de la “manera de ser” Que hem après. Fa referència a les característiques que han estat modelades per L’ambient en que ens movem i l’aprenentatge que hem tingut. Avui en dia el Terme caràcter s’usa poc en psicologia científica i ha estat substituït per “trets” o “característiques”

7.- Què és un trastorn de la personalitat

Són un conjunt de pertorbacions o Anomalies que es donen a les dimensions emocionals, efectives, motivacionals i De relació social dels individus. És difícil de diagnosticar: Sovint podem Confondre una persona  que pateix un Trastorn de personalitat amb una de mal educada, agressiva, irascible, o també Amb una de poruga, tímida, tancada... Solen ser trastorns difícils de tractar.

10.-Amb què han lligat  Tradicionalment els àmbits mèdics i psicològics la descripció de la Personalitat?

Hi ha una llarga tradició de descripció de la personalitat Amb trets lligats a l’anatomia o la fisiologia humana.

11.-Exposa la que va ser històricament la primera tipologia de la Personalitat  coneguda com la teoria del Quatre humors.

Aquesta tipologia és coneguda també, com la tipologia d’Hipòcrates. Els Quatre humors són els següents: sang, flegma, bilis groga i bilis negra. Són el Reflex dels quatre elements del món que havia anunciat el filòsof presocràtic Empedocles (terra, aigua, aire i foc) i que fonamentaven quatre tipus de Tempraments (sanguini, flegmàtic, colèric i malenconiós).

element

humor

temperament

Aire

sang

sanguini

terra

bilis negre

melancolic

foc

bilis groga

colèric

aigua

flegma

flegmàtic

13-En psicologia, què és una teoria constitucionalista?

  Establir Un paral·lelisme entre les constitucions corporals (la relació entre alçada i Amplada), els estats d’ànim i les malalties més freqüents per a cada tipus.

24-Descriu com classifica els temperaments Carl Jung(1875-1961).

Carl Jung parteix de la base d’una dualitat molt Polaritzada entre la introversió i l’extraversió.

Tipologia de Jung

Tipus

Categories

Introvertits

Reflexius

Sentimentals

Extravertits

Perceptius

Intuïtius

L’introvertit és el que està centrat en el seu Jo, en la seva intimitat; estancat, impenetrable i replegat sobre si mateix. L’extravertit Està centrat en el món; és espontani, obert, comunicatiu i es desplega en els Altres.

32.Què és la identitat social?

És la manera que tenen els individus de reconèixer-se com a membres de Grups socials i de veure’s diferents dels altres. És la consciència que tenim De la identitat del grup al que pertanyem. És una forma de simplificar la forma De veure la realitat.

La identitat Social regula la pròpia imatge de la persona, la seva conducta dins del grup Propi i la seva percepció dels altres grups.


Les grans identitats socials són la identitat nacional i/o la identitat ètnica.

33. Exposa la teoria psicoanalítica de Freud (VIP)

Per a Freud la pulsió sexual, és La força motivadora més important, entenent-la no com l’acte sexual agut sinó Com a font de plaer. Va observar que, en diferents etapes de la nostre vida, Trobem plaer en distintes parts del cos. Va veure que els infants obtenen plaer En l’acte de xuclar especialment del pit de la mare. Més endavant concentra en La seva atenció en el plaer anal de retenir i expulsar. Al voltant els 3-4anys Descobreixen els genitals i més tard en la maduresa sexual d’ésser humà Experiment plaer en les relacions sexuals.

35.Exposa La teoria psicosocial d’Erikson

(VIP)

Coneguda també com a la teoria de les vuit etapes Del desenvolupament social i emocional del individu. Per Erikson cada etapa S’ha de resoldre abans de passar a la següent.
La personalitat es forja en la Relació entre les expectatives personals i les limitacions que imposen L’ambient social.

En superar cada estadi al llarg de la vida S’adquireix una virtut psicosocial.
Són, entre d’altres, les següents ordenades Cronològicament: Esperança/Optimisme, Voluntat/Determinació, Propòsit/Coratge... Saviesa.

Entradas relacionadas: