Perífrasis y verbos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

 
*perifrasis:akesta tarde hem de celebrar la meva festa*mara has de agafar les claus*penso en vosaltres heu de ser mes espavilats*nosaltreshem de acabar el treball*els aumnes +grans han de tractr millor alspetits/corregir frases:kuan era petit,nomadonaba compte d res*mai sadona compte del sproblemes*ahir em vaig adona cmpte k estimaba/sinonim:panic,terror-promesa,prometensa-mandra,ganduleria-agencia,sucurçal-diseñy,esboç-idea,pensada-avorrit,tedi-problema,dificultat/primitiu:matinada,prim,mati/-afusellar:copiar,1obra pasarla x seva-pis:cadacun dls apartaments sobre posat damunt altre-feina:ayo k es fa x obligacio o necesitat d treball-trebay:accio i resultat d treball-deu:nom k es donaal ser o seus sobrehumans en k creuen les religions-trobar:verifiar/participis:-at:estat-ut:sabut,solgut,valgut,percebut,rebut,pertangut,nascut,iscut,dolgut,plagut,eskivlgut-t:estre,fet,escrit-st:post,compost-lt:resolt,disolt-s:compres,entes,pretes,romas,clos/infinitiu,present indicatiu,p subjunitu,imperfect subj,pret simple indicatiu:*viure,visc,ciskeu,viskessim,viskeres-dissoldre,dissolc,dissolgueu,dissloguessim,dissolgueres-estar,estic,estigeu,estiguessim,estigueres-resoldre,resolc,resolgueu,reslguessim,resolgueres-dur,duc,dugeu,doguessim,dogueres-comprende,comprenc,comprengueu,coimpreguessim,cmprengures-cloure,cloc,cloguen,conguesim,clogueres-coneixer,conec,conegueu,conegussim,conegueres-prendre,prenc,prengueu,prenguessim,pregueres-deure,dec,degueu,deguessm,degueres-pretendre,pretn,pretenguen,pretengussim,pretengueres-coure,coc,cogueu,cogessim,sogueres-absolde,absol,absolgeu,absolguessim,absolgueres/bato:inf:batre,gerun:batent.part:batut//catala nmedieval sxix*edat mitjanca(epoca esplandor dl catala)-sxii ramon llull:1r autor europeu k fa servir 1 yengua popular(catla)x escriure textos cientifics home impotant x la cultura-sxiv:la cancelleria reial:crea un model d prosa no hi ha tetos en catla estan el yati*jaume 1:conkerir reine d valencia i iyes baleras expandeix la corona arago x altes llocs porta el catala a terrs k parlaven arab/sxvi-sxvii:es modifica la corona arago-casteyanitzacio d la noblesa:proboca el retroces d laproduccio literaria en catala-clases populars i la burgesia usen el catla-1776:felip v es venja amb el decret d la nva planta es prohibeix us dl cata a esclota a administracio i la via publica/sxix el romanticisme:-voluntat de retonar el catalka a la categoria d ka yengua literaria:surgeuix la renaixença torna a recuperar el catala-renaixença:recuperar els jocs florals jacint verdaguer:va crear la poesia,angel guimera:,especialista en teatre i nacis oller,especialista en novla/sxx:-1906:i congres internacional d yengua catlana-1907:part d la riba cra el institut de estudis catalans-1913:pompeu fabra publica normes ortografikes de la yengua cata-1918:publica gramatica caltana-1932:publica dicionari gebneral cata-1936/39:cinicia geurra civil/

Entradas relacionadas: