Perclorat de sodi

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,83 KB

 
Interaccions

A més polimerització, més viscositat.
Alginats (E-400)
S’extreu de les algues brunes de la classe de les Phaeophyceae, a les parets cel·lulars de les
quals hi trobem àcid algínic i les seves diferents sals de sodi, potassi, amoni o calci en
diferents proporcions.
Estructura química
Depèn de les repeticions que tingui pot canviar el seu comportament.
El glucorònic és el que forma les interaccions amb els ions divalents en calci. És més
flexible. Les cadenes de manurònic són lineals i les glucorònic són en escaleta.

- High M: elàstica, toba i llisa
- Standard
- High G: Dura, trencadissa i rugosa

Estructura dels alginats Polí-M i Polí-G

Polí-M forma gels elàstics i
tous, mentre que el Polí-G
forma gels durs i
trencadissos.
Hi ha segrestadors de Ca2+
,
com per exemple els fosfats.
Amb més àcid, menys
formació de gel.

Aplicacions comercials
Aplicació Concentració (% p/p) Funcionalitat
Esferificacions 0.6-1 Gelificació parcial
Gelificant ~1 Formació de gelatines
Salses, xarops o cobertures
de gelat

<1% Donar viscositat

Productes farmacèutics Encapsulant, resposta
inmunitària, control de la
dissolució en el tracte
intestinal

Indústria tèxtil Espessant de colorants
Indústria química Agent quelant (segrestador

de metalls)

Factors que afecten les propietats de les dissolucions
Factor Efecte sobre la viscositat Observacions
Pes molecular / grau
polimerització

Directament proporcional
Concentració Directament proporcional
Temperatura Inversament proporcional Si + T, - V. Estable front
congelació-descongelació

pH Estable en ampli rang de

pH

Alginat de propilenglicol
pot ser soluble a pH=2, a
pH >7 saponifica

Carga iònica + V amb petites [] de Ca2+ Sense l’ús d’un segrestador
es pot produir la gelificació
total
Treball mecànic Comportament de tipus

pseudoplàstic

Disminueix V amb el t, a
mida que augmenta la
força de cisallament

Entradas relacionadas: