Penetració dels imperis colonials a la xina

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,61 KB

 

IMPERIALISME:


domini d’un país(metròpolí) per Sobre d’altres (colònies) per mitjà de la guerra militar, econòmica o política CAUSES ECONÒMIQUES-
Establir mercats per Exportar-hi la producció industrial. - Aconseguir matèries primeres i Energètiques en abundància i a baix cost -utilitzar mà d’obra barata//Tot a Conseqüència de que: el control del mercat i dels preus per un nombre reduït D’empreses feia que no fos rendible invertir en el mateixos mercats i sectors, Per això , els capitalistes van cercar on invertir de manera rendible i ho van Trobar allà on hi havia primeres matèries abundants, mà d’obra barata i una Competència escassa.

POLÍTIQUES I DEMOGRÀFIQUES

Desig d’augmentar el seu poder internacionalment -Augmentar La influència diplomàtica internacional -Estratègia militar (rutes marítimes i Terrestres) -Llocs d’assentament de la població europea (superpoblació)

CAUSES IDEOLÒGIQUES

Interès científic Per explorarà expedicions Geogràfiques i antropològiques per endinsar-se a Àfrica i Àsia (periodistes, Missioners o aventurers) Les exploracions van obrir rutes que els colonitzadors Van utilitzar amb finalitats militars o econòmiques.-Superioritat de la raça blancaà exaltació nacionalista: afirmen la superioritat i Proclamaven el deure que tenien de difondre la cultura, la religió i la Civilització europees per tot el món.-Paternalisme: “la responsabilitat de l’home blanc”era civilitzar els pobles considerats Inferiors mitjançant la instrucció i l’educació. Tasca evangelitzadora per part de esglésies.
El 1885 el canceller Bismark va convocar Una conferència internacional a Berlín, A la qual van assistir 14 països europeus i com a resultat es van crear algunes Condicions per a l’expansió colonial a Àfrica: garantia la lliure navegació Pels rius Níger i Congo, i establia els principis per ocupar els territoris Africans per part de la metròpolí: el domini efectiu de tot territori i la Notificació diplomàtica a les altres potències de l’establiment d’una nova Colònia PRIMER CONFLICTE: GUERRA DELS BÒERS:
dos fases (1880-1881 i 1899-1902). S’enfronta el Regne Unit amb Els colons holandesos, anomenats bòers de Sud-àfrica, perquè volien imposar el Domini britànic a tota la zona de Rhodes. La guerra finalitza amb l’annexió Dels territoris bòers a l’Imperi Britànic ADMINISTRACIÓ COLONIAL colònies d’explotació:
amb poca població emigrada de la metròpolí, explotació Sistemàtica dels recursos colònies de Poblament:
establiment permanent de població europea, s’imposava a la Població indígena.

Segons el tipus de Govern: Colònies:

sense govern propi i que depenien directament de la Metròpolí. L’autoritat estava en mans d’un governador. Territoris sotmesos als Interessos econòmics de la metròpolí.

Protectorats:

Controlava la política exterior i les riqueses del país, mentre un govern Indígena respectat per l’administració metropolitana controlava la política Interior.

Dominis:

territoris amb Escassa població indígena, en la qual la minoria blanca va disposar d’un govern I sistema parlamentari propi. Mantenien relacions amb la metròpolí.

1GM:

CAUSES:
1colonialisme i nacionalisme (rivalitat entre les potències Colonials, l’exaltació nacionalista, i el conflicte dels Balcans)
2cursa d’armaments i d’aliances (inversió en armes, construcció de vaixells de guerra i entrenament de tropes/ Noves aliances per possibles conflictes : TA( Alemanya, Àustria-Hongria, Itàlia) TE (França, Rússia, GB)
3esclat De la guerra (28 juny 1914: assassinat a Sarajevo de l’hereu de l’Imperi Austrohongarès Francesc Ferran) AH declara la guerra a Sèrbia: dominar els Balcans. Entra Rússia per ajudar als serbis. Ale entra per ajudar AH. Intervenció De França i Gran Bretanya.

FASES:


Guerra de moviments (1914: pla alemany:

atac Ràpid per Bèlgica, Batalla del Marne, Ofensiva russa al front oriental)

Guerra de posicions (1915-1916:

immobilització Del front occidental, batalla de  Verdun, Ofensiva austroalemanya al front oriental

) Crisi de 1917:

abandonament de la guerra per part de Rússia, entra de EUA En el conflicte, onada de pacifisme Fi De la guerra (1918:
triomf dels aliats al front oriental, imperis austríac I turc demanen l’armistici, abdicació del kàiser i armistici amb Alemanya)

ORGANITZACIÓ DE LA Pau:


1TRACTAT DE VERSALLES

La Pau amb Alemanya. Els vencedors li van imposar condicions molt dures: es declara com a única culpable de l’esclat del conflicte i havia de pagar les reparacions de Guerra / se li prohibeix l’exèrcit/ es reparteixen par del seus territoris 2 UN NOU MAPA D’Europa
EUA- WILSON (PRESIDENT): cada nació tenia dret a formar un Estat independent. Els antics Imperis es desintegren 3LA SOCIETAT DE NACIONS
A petició de Wilson es crea la SDN per garantir la Pau, cooperació Internacional/ La seu s’instal·la a Ginebra amb els seus organismes: assemblea I consell / però la problemàtica econòmica causada per la guerra va dificultar La tasca de la nova institució / SDN: organització de vencedors, els altres Països com EUA no estaven contents amb els resultats de la guerra

Entradas relacionadas: