Pelota

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,45 KB

 
Material: - vaqueta: s´usa per qualsevol modalitat. formada per 8 triangles esfèrics de pel de vac q s´omplin d borra per obtenir el pes necessari. - badana: pilota + accessible per preu i duressa. frare. - tec: molta duresa. frontó valencià- 45 o 50 grms.
material de protección: didals, guants, cartutxos, cartes..
LLARGUES: 15 sinicia desde el traure i a de pasar la liena de falta. ralles: cap del 2 ekips te val se fica un cono y es contniua jugant, cuanod se produce otra raya se canvia de campo. si tienen val se cmabia de campo y se juega la ralla. perxa = q les llargues pero se inicia ferint. partida a 25 tantos.
RASPALL: al carrer: dues ratlles de 15 a 70-75 pasos.. trau la bola abnas de la tratlla. 25 tantos. pelota calada pierde punto. parada en el publico, se saca mano no dominante.
al trinqut: traure des de el dau, si se para se saca mano dominante. mas atras sake. davant de tot traure. i en mig esta el contrarresto.
ESCALA I CORDA: se inicia cn la ferida se bota en la pedra i a de golpear en la murrala q de ala escala y q caiga al dau. 60 tantos. juhador mes edarrerit resto. puix qui fa la escala. dauer si esta al dau. davant de lescala mitger. punter i feridos mes endavant.
GALOTXA: en carer una corda cenral i una de galotxa q serveix per el sake ja q la feridaa de pasar per damunt, despres ixa corda no val. al costa de la corda de galotza hi ha un dau q es on a de caure la pilota. 14 jocs. feridor=punter. qui fa galotza es el q torna la pilota a laire. fa el bot situat darree del dau.GALOTXETES DE MONOVER: banketa de ferir cerca de la corda central, hi han 4 caixons on intentarn introduir la pilota x ahi. pilota per pareles sinicia de palma desde la banketa i ficant la pilota al dau. indiviudal es trau desde la feirda individal cap a la paret eskerra del ekip contrari i a de botar en terra sempre. 12 jos indi. 10 jos parelles.
FRARE: 4 neters dle frontis hi ha raya de falta i traure on es trau i a de pasar isa linea . dos biseel vertical. pilota de badana. 15 tantos.
COLPS: -volea: abans q bote i cos enrere. -bot de braç: pilota te poca alura. -la palma: juagdor enfront trajecotria pilota. -bragueta: pilota ajustad al cos. -el manró: carra la pilota, dits paralels a terra. - bot i volea: pilota a dos dits de terra. -rebot: despres de doanrli al fornto. Colps de raspall: raspadA: dits cap avall rasken el pis. quan aconsegueix elevar la pilota es diu enganxà-

Entradas relacionadas: