Patrimoni empresarial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Magisterio

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,63 KB

 

Cultura conjunt d'actituds, valors, objectius I pràctiques que caracteritzen a una institució, organització, grup o societat. 

tota la informaciói Habilitats que poseeix el ser humà. 

Elements De la cultura : Elements Físics o materials

Festes, gastronomia, roba, art, edificis 

Elements Simbòlics, espirituals or inmaterials
creences (filosofia, espiritualat/religi
ó), valors (morals i/o étics), accions humanitàries, Normes i sancions.(diferen) És Difícil Separar el patrimoni físic del simbólic, els Monuments del patrimoni físic solen tenir un valor simbólic i el valor simbólic sovint Necessita dun element Material de representacióper conservar-se i perdurar.

Turisme cultural

Modalitat de turisme es basa en els aspectes culturals que Oferta un destíturístic, sigui un poble petit, una ciutat, una regióo un país

Tipus

-Urbà

-Arqueològic/ arquitectònic

-Etnogràfic

Festes, foklore, costums i tradicions.

-Gastronòmic


-Artístic:

Exposicions, museus,..

-Musical:

Festivals, concerts,..

Patrimoni:


-Patrimoni històric, al conjunt de bens, tant materials com inmaterials, Acumulats al llarg del temps.

-
Patrimoni Artístic inclou lart que a la seva Vegada inclou arquitectura i fins i tot la ciutat històrica.

-Es realitza un esforçper a la seva conservació.

-

Patrimoni natural

-Monuments Naturals que tenen un valor excepcional des del punt de vista estèTicó o científic.

-Lloc i zones naturals estrictament delimitats Amb un valor excepcional des del punt de vista de la ciencia o la conservació.

RECURSOS TURÍSTICS

Concepte:


Base sobre la que es desenvolupa el Turisme.Motiu principal del desplaçament

Classificació:


Atractius Naturals: paissatge, Orografia, clima,..-Patrimoni Arquitectònic i museus: Monuments, edificis,..-Atractius culturals: folklore, costums, festes, cultura Tradicional, gastronomia. 

Altres Classificacions:

Interès-Originalitat 

-Disponibilitat en el temps (permanent, temporal, anual,..)

Requisits per a l’accessibilitat Al recursEl coneixement (publicitat)-Grau de conservació(el Pot fer més o menys atractiu i segur)-Facilitat d´accès-camins O carreteres que hi accedeixin

Per reconèixer i avaluar un Recurs turístic cal tenir en Compte:


*Localitzaciógeogràfica*Quantificació*Com arribar-hi*Condicions de l L´entorn*Necessitats d´acondicionament*Atractiu*Estat de conservació

*Avaluacióde recursos

Entradas relacionadas: