Passos per formular i comprovar una hipotesi

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,25 KB

 

/És universal/

- Perquè és internacional, a les universitats dels cinc continents s’ensenya la mateixa ciència

-La forma d’investigar i de comprovar els resultats de la investigació és sempre la mateixa.

/És metòdica/

-Segueix un mètode en el seu treball d’investigació, és

a dir, planifica les seves investigacions i es planteja els

passos que cal seguir per arribar al coneixement.

-El mètode científic és l’estratègia comuna que totes

Les ciències segueixen


/És intersubjectiva/

-L’activitat científica no és una activitat individual,privada o solitària.

-El coneixemet científic és sempre públic iComunicable.


CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES

És classifican en dos grups.

/Ciencies formals/

-Donen coneixements segurs i les seves proposicions es demostren sense recórrer a l’observació o l’experimentació.

/Ciències empíriques/

-s’ocupen d’investigar, explicar i predir fets que es donen en l’Univers i que podem conèixer mitjançant l’experiència.

-Les ciències empíriques no donen coneixements 100%.

-Les ciències formals són instrumentals, és a dir, proporcionen les eines abstractes que utilitzen les ciències


EL MÈTODE CIENTÍFIC

/Mètode deductiu/

-Procés discursiu que, seguint uns determinats passos lògics transita de dalt a baix: a partir de lleis generals s’extreuen conclusions particulars.

-Ex: Si tots els corbs són negres i K és un corb,aleshores K és negre.

/Mètode inductiu/

-Procés discursiu que, seguint uns determinats passos lògics, transita de baix a dalt en un sentit ascendent:

-Ex: K és un corb i és negre. Tots els corbs que he vist fins ara eren negres. Tots els corbs són negres.

/Mètode hipotèticodeductiu/

-Combinació de les dades empíriques de la inducció amb la generalitat i consitència de la deducció.

-consisteix aproposar hipòtesis o conjectures i intentarrefutar-les.

Els 7 pasos

-Definició del problema:

-Formulació de la hipòtesi

-Deducció de conseqüències

-Contrastació de la hipòtesi

-Confirmació de la hipòtesi

-Obtenció dels resultats


Entradas relacionadas: