Passiu corrent

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,09 KB

 
yTH5Jgck2NyTI7pl2P6hByTY3JMjunLvWNyTI7pb

TresoreriaRealitzable + disponible/ PC (0'8,1'2)

Liquiditat

AC/PC solvéncia curt termini (+1)

Garantia


Actiu/Passiu (1'7-2) solvéncia llarg termini Disponibilitat:

Disponible/Passiu corrent
capacitat de tornarels deutes amb els saldos més líquids (0'3-0'4) 

Endeutament:

Passiu/PN+Passiu:
Grau de dependéncia respecte el finançament aliè (0'2-0'8) Estructura deute: PC/ Passiu.
Cicle comptable: operacions realitzades per una empresa en un exercici econòmic: balanç de
situació..Assentament d'obertura al llibre diari..Assentament de gestió de l'any al diari..
balanç de comprovació..Assentaments de regularització..Compte de PiG..Assentament de tancament
..Balanç de situació final

Entradas relacionadas: