Parts d'un temple romà

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,69 KB

 
MAISON CARRE

Autor: desconegut

Materials: pedra calcària blanca 
Cronologia: 16 aC (amb el temps vermellosa) 
Localització: Nimes (França) 
Sistema constructiu: arquitravat 
Estil: ROMà imperial 

Context històric La Maison Carrée fou edificada durant el govern del primer emperador de Roma, Octaví August, i és un dels millor conservats de tot l’Imperi ROMà. August, després de derrotar als seus rivals en unes guerres molt dures, concentrà tot el poder (pontífex màxim, cònsol, tribú de la plebs, senador, censor...). Buidà de contingut les assemblees republicanes, però les va mantenir per aparentar normalitat republicana. Inicià una època de Pau interna, després de les llargues guerres civils, que mantingué durant els 45 anys que va regnar. Les guerres amb els pobles estrangers, però, es mantingueren per consolidar les fronteres, entre les quals hem de comptar el sotmetiment del les últimes zones de la Gàl.Lia i Hispània. Aquest temple el feu construir Agripa, mà dreta d’August, el qual s’encarregà d’organitzar la infrastructura pública de la Gàl-lia (vies i aqüeductes) així com l’administració i el sistema de tributs. És una mostra clara del gran procés de romanització que es produí al Mediterrani en aquesta època. A Roma, Agripa, erigí el primer edifici del Panteó. 

Anàlisi formal: Elements de suport Columnes corínties, que envolten el temple, adossades al mur de la cel·la. Al pòrtic d’entrada les columnes soles sostenen l’entaulament.

Elements suportats (entaulament) Coberta de dos aiguavessos Frontó Timpà Fris (decorat) Capitell corinti Arquitrau Fust
Espai exterior Pòdiun elevat (influència etrusca) Planta rectangular Columnes laterals i darrere adossades (20 columnes). Pseudoperípter. Fris lateral amb decoració floral. Hexàstil (6 columnes al pòrtic) i 2 laterals per cada costat (exemptes)

El pòrtic hexàstil amb les 2 columnes laterals exemptes, que completen tot el perímetre


El sostre interior és horitzontal i té casetons quadrats Columnes corínties estilitzades Fulles d’acant i ornaments florals als capitells Fust acanalat
L’entaulament està format per: Frontó, amb timpà sense Cornisa decoració Fris Arquitrau (amb 3 platabandes) Escalinata només al davant
Espai interior Només té una cel·la, sense cap divisió, tot i que podia haver estat dividida en parts per honorar diverses divinitats. Només s’hi accedeix pel davant.

Interpretació: Aquest temple fou dedicat als númens de Roma i a Gai i Luci Cèsar, nets d’August i fills de la seva filla Júlia i d’Agripa, i s’erigí en honor de l’emperador i la seva família. No hi ha però ni escultures ni relleus que en facin referència, en canvi ornamentació floral carregosa. Aquest temple el feu construir per Agripa, mà dreta d’August, el qual s’encarregà d’organitzar la infraestructura pública de la Gàl·lia .

Estava situat a l’àntic fòrum de Nimes.

Funció August va voler romanitzar tot el seu Imperi, i una forma de fer-ho era construint tot tipus d’edificis. També era una forma d’impressionar als pobles conquerits, un hàbil instrument de propaganda per demostrar la força i la grandesa dels seus nous amos i alhora unificar els territoris conquerits. Després de la mort d’August, l’Imperi es va omplir de temples dedicats al seu culte, ja que fou divinitzat. Els romans, arreu dels seus territoris també van fer construir altres obres arquitectòniques com teatres, infraestructures, etc... Per exemple el Pont du Gare, de Nimes.

Antecedents: Estil grec clàssic

Influències posteriors: Renaixement i neoclassicisme


Entradas relacionadas: