Participi imprimir

Enviado por Chuletator online y clasificado en Latín

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,7 KB

 

Pel mig de Mèdia passa el riu Cidne. Llavors era l’estiu; la transparència de les aigües invità el rei cobert de pols i ensems de suor a rabejar-hi el seu cos encara ardent. Així, doncs, després de despullar-se, davallà al riu. Tan bon punt entrà a l’aigua, els seus

membres començaren a enrampar-se; i el calor vital abandonà gairebé tot el seu cos. Veste deposita és una construcció d’ablatiu o participi absolut;
Està formada per un substantiu en ablatiu amb el qu

al concorda un participi, en aquest cas de perfet passiu. Té autonomia sintàctica. Veste fa la funció de subjecte i deposita de predicat


“En els dos exèrcits hi havia uns germans trigèmins, els Horacis i els Curiacis. Els reis parlen amb els trigènims, per tal que cadascun lluiti amb l’espasa en favor de la seva pàtria. Signat el pacte, els trigèmins agafen les armes i avancen al mig entre els dos exèrcits. Es dóna el senyal i els grups de tres joves entaulen combat. Quan les armes han retrunyit en la primera escomesa, l’horror sobreprèn els espectadors”.

Foedere icto és una construcció anomenada d’ablatiu absolut i està formada per un participi en ablatiu icto, que concerta amb un substantiu també en ablatiu foedere.


“ A Numa Pompili li va succeir Tul·lus Hostili , a qui li fou ofert espontàniament el regne en consideració al seu valor. Aquest va crear tota l’organització militar i l’art de la guerra. Així doncs, una vegada entrenada la juventud de manera admirable, va desafiar els albans. Els destins d’un i altre poble foren confiats als Horacis i als Curiacis, germans trigèmins. La lluita fou indecisa, gloriosa i admirable”.

Exercita iuuentute in mirum modum és una construcció anomenada d’ablatiu absolut i està formada per un participi de passat en ablatiu exercita, que concerta amb un substantiu també en ablatiu iuuentute i està modificat per un complement circumstancial in mirum modum.


« Un cop dutes a terme  aquestes accions, Cèsar  considerava que la Gàl·lia  havia estat pacificada i així, un cop començat l’hivern, se n’anà a la Il·líria, perquè volia conèixer també aquelles regions; però a la Gàl·lia va esclatar una guerra sobtada. La causa de la guerra fou P. Crassus, que passava l’hivern amb la legió setena vora el mar oceà amb  una gran escassetat de blat.»

La  construcció  formada per inita  hieme és un ablatiu absolut, que consta d’un participi en ablatiu concordat amb un substantiu també en ablatiu.


“August després de dinar, vestit i calçat, descansava una estona, tapant-se els ulls amb la mà. Després de sopar es retirava a la seva petita llitera de treball; allí romania molta part de la nit. Traslladant-se finalment al llit, no dormia pas més de set hores i no pas de forma contínua, ans es despertava tres o quatre vegades en aquest interval de temps”. Opposita ad oculos manu és una construcció anomenada d’ablatiu absolut o participi no concertat; consta d’un nom en ablatiu (manu) amb el qual concorda un participi (opposita), del qual depèn un complement circumstancial (ad oculos).

In lectum deinde transgressus és una construcció anomenada de participi concertat; transgressus concorda amb Augustus.Entradas relacionadas: