El Parlament Europeu El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea,

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,69 KB

 

L'avençdecisiu vers una associaciópolítica es concretàel 7 de febrer del 1992 amb el Tractat de Maastricht, que va crear la UníóEuropea i que va superar aixíel contingut principalment econòmic que havia tengut la CEE. 
La UníóEuropea (UE) és una entitat jurídica independent dels estats que la componen, que téunes competències exclusives de caire econòmic, el compliment de les quals és obligat per als països membres, i altres de compartides (política exterior i defensa). El tractat establíels tres grans pilars de les actuacions comunes de la UníóEuropea:

Els acords establerts als Tractats Comunitaris (TC), que recullen les polítiques de la Uníóen les quals els estats han cedit la sobirania i adopten decisions comunes.

La Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC), que comprèn la cooperacióentre governs per emprendre accions comunes en matèria de política exterior.

Justícia i Afers d'Interior (JAI). S'ocupa de temes com terrorisme, immigracióclandestina, política d'asil, tràfic de drogues, delinqüència internacional, duanes i cooperaciójudicial. La creacióde l'Europol, germen d'una futura política europea, és una de les novetats més destacades. 
Les institucions comunitàries principals (Examen)


El Parlament Europeu garanteix la participacióciutadana a les institucions de la Uníó. Técompetències en

l'elaboracióde les normes, l'aprovaciódel pressupost i el control de les actuacions de les altres institucions de

la UE. Des del 1979, l'any del primer sufragi universal directe, els seus membres són elegits pels ciutadans cada cinc anys.
Actualment el Parlament estàformat per 785 parlamentaris que representen els estats amb una quantitat proporcional a la seva població. Els països amb més escons són Alemanya (99), i el Regne Unit, França i Itàlia (78); a Espanya n'hi corresponen 54. Els diputats s'agrupen per grups polítics, no per països. El Parlament es reuneix a Estrasburg (França). La seu de la Secretaria General és a Luxemburg.

La ComissióEuropea és la institucióexecutiva de la UE, que actua a manera d'un govern comunitari. És elegida cada cinc anys i es compon de 28 persones, una per cada país e la UE. Els seus membres, els Comissaris, els elegeix el president, que és nomenat al seu torn pel Parlament després de l'acord entre els governs nacionals.

Les quatre funcions bàsiques de la ComissióEuropea són: propossar la legislacióal Parlament i al Consell, gestionar el pressupost i les polítiques de la UníóEuropea, fer complir la legislaciói representar la UníóEuropea internacionalment. La seu és a Brusel.Les, peròtambétéoficines a Luxemburg i a tots els països membres.

La creació d'una moneda comuna

El primer gran pas per posar en circulacióuna moneda comuna es va produir l'any 1971.

El 1979 es va fer un pas endavant amb la posada en marxa del Sistema Monetari Europeu (SME), que va crear una unitat de compte amb propòsits monetaris, l'ecu, compost en proporciódiferent pel valor de les monedes dels països membres.

El pas definitiu es va fer amb el Tractat de Maastricht, que va establir la UníóEconòmica i Monetària (UEM) per la qual s'adoptàla decisióde crear una moneda única, l'euro, que havia de garantir la lliure circulacióde capitals.

La nova moneda va entrar en circulaciól'1 de Gener del 2002 a onze països de la Uníó: Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, França, Alemanya, Àustria, Grècia, i Finlàndia, menys (R.Unit, Dinamarca i Suècia). A més de la comoditat a l'hora de viatjar d'un país a un altre, l'euro témolts avantatges: afavoreix el comerç, la transparència dels mercats i el finançament de les empreses.

Aquest procés es va completar amb la creaciódel Banc Central Europeu, que dirigeix la política monetària europea. Tots els països de la zona euro han hagut de cedir a aquest organisme elements vinculats tradicionalment a la sobirania nacional: el control de la política monetària i la fixaciódels interessos bancaris i del tipus de canvi.   

Entradas relacionadas: