Paraules polisemicas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,36 KB

 

Funció comunicativa


. Aquesta funció la fa, a l'interior de cada societat, la mateixa llengua pròpia. Però, de cara a intercanviar informació amb altres comunitats, per comunicar-se internacionalment, és necessari conèixer altres llengües especialment les més esteses arreu del món.

Funció d'enriquiment cultural i personal

Aprendre qualsevol llengua és una eina de creixement personal i d'adquisició de nous coneixements. Conèixer la llengua, la literatura i la cultura de societats diferents de la nostra, ens pot interessar per motius diversos: perquè coneixem algú que en prové, per curiositat intel·lectual, per sortides professionals, etc.

En resum, un ciutadà té dret a conèixer i poder utilitzar en totes les circumstàncies la llengua que cohesiona la seva comunitat, així com a saber-ne d'altres que li permetin comunicar-se amb facilitat amb els membres de la resta de comunitats humanes. 'Pel' o 'per al'? 'Pels' o 'per als'?
Escrivim pel (o pels
) en força casos, concretament quan volem utilitzar la preposició per amb el sentit de lloc, causa, mitjà, temps, etc.
Passaré pel supermercat.

/

Escrivim per al (o per als
) en menys casos, quan volem utilitzar la preposició per a amb el sentit de beneficiari o destinatari.Comprarem una camisa per al pare.

/

No escrivim mai les formes *


perel i *

Per els

. Sempre són incorrectes i per això les marquem amb asterisc.
La sinonímia és un fenomen que es produeix quan hi ha una relació de molta semblança o quasi d'equivalència en el significat de dues o més paraules. Hi ha molt pocs sinònims totals, és a dir, paraules que tenen exactament el mateix significat i són intercanviables en tots els contextos i situacions comunicatives. En canvi, sí que hi ha molts sinònims parcials, paraules que comparteixen algun tret de significat i són intercanviables en alguns contextos però no en tots.
L’antonímia és la relació semàntica que s'estableix entre dues o més paraules de significats oposats, és a dir, entre paraules que signifiquen el contrari o l'invers. 
La hiponímia és la relació semàntica d'inclusió que s'estableix entre un mot hiperònim i un mot hipònim, per la qual el significat del primer engloba el del segon, però no al revés. ocell (hiperònim) > canari (hipònim)
L’homonímia és la propietat que tenen dues o més paraules que s'escriuen o es pronuncien igual però tenen significats diferents. Les paraules homònimes sovint pertanyen a la mateixa categoria lèxica, però de vegades són de categories diferents. En els diccionaris tenen entrades separades, les quals apareixen numerades amb la definició corresponent. jacint verdaguer (
Folgueroles
17 de maig del 
1845 –
Vallvidrera
10 de juny del 

1902


),prevere, és un dels més grans poetes que han donat les lletres catalanes, i el màxim exponent de la 

Renaixença


. El bisbe

Josep Torras i Bages el va qualificar de 

Príncep dels poetes catalans


. També es coneix en Jacint Verdaguer com a

Mossèn Cinto Verdaguer, pel fet de ser sacerdot.


Entradas relacionadas: