Paraules llanes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,92 KB

Crònica; noticia narrada, manté l’objectiu de la  noticia, pot donar l’opinió amb el caràcter informatiu de la noticia. (ampliada y comentada)

Es un llenguatge estàndard, varietat lingüística que ha de `permetre la comunicació entre la totalitat dels parlants d’una mateixa llengua.

QUAN LA CRÒNICA DEIXA DE SER NOTICIA?

Quan no parla d’un fet recent, és un relat històric.

ESTRUCTURA

des de l'estricte ordre cronològic fins a la forma de piràmide invertida pròpia de la noticia (está en el titular allò essencial).

L’entrevista; És un diàleg preparat no en tots els casos forma part d’un text corresponsal. (conversa base de preguntes i respostes)

-Informativa: l’opinió de  l’entrevistat sobre uns fets de l’actualitat, de la seva professió, etc..

-Psicològica: aprofundir la conversació en la personalitat i la forma  de 

ESTRUCTURA

ser de l’entrevistat.

titular

text de presentació del personatge

l’entrevista pròpiament dita

fotografies

conclusions finals no sempre


Definició de manifest: Declaració escrita en la qual un govern, un partit polític, un grup cultural o un individu expliquen públicament els seus propòsits.


La essa sonora 

S’escriu S (Entre vocals, en els derivats dins, fons, trans. Enfonsar)

S’escriu Z (A començament de mot, darrere consonant, entre vocals o paraules d’origen grec. Azalea, topazi, ozó)


La essa sorda

S’escriu s (A començament de mot, darrere consonant, a fi de mot, entre vocals després d'un prefix o en un mot  compost. Asimetria, mare-selva, biosíntesi)

S’escriu ss (Entre vocals. Massa)

S’escriu ç (Davant a,o,u ; a fi de mot; en els sufixos -ança i -ença. Confiança, creixença)

S’escriu c (Davant e,i)

S’escriu sc (En alguns mots. Consciència, piscina)


Entradas relacionadas: