Panteo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,1 KB

Panteo: arq desconegut, 118-125 camp de mart, roma estil roma imperial material formigo mao marbre pedra i fusta sistema arquitravat i voltat. Analisi formal: Portic octastil, vuit columnes exemptes sostenen ek fronto triangular de pedra que presideix la façana. 8 columnes mes contribueixen a aguantar a aguantar les cobertes de les 3 naus seguents. El tambor consisteix en un cilindre de 3 pisos sobre el qual s'assenta una cupula hemisferica. La massa del mur del tambor combina el formigo amb 3 series superposades d'arcs construits amb maons. Aquests arcs son de descarrega i constitueixen uns veritables contraforts interns que distribueixen la pressio de la cupula i la concentren en 8 pilars, repartis estrategicament per la planta circular de la ce.la. Espai interior i exterior: com en els forums imperials l'edifici havia de ser precedit per una inmensa plaça fortificada que nomes havia de deixar veure el portic d'entrada. El portic mostra una façana formada per gegantines columnes monolitiques de 18m d'alçada amb capitells corintis i bases de marbre blanc que suporten un entaulament. el tambor no te la proporsio perfecta que aporta el seu interior espectacular. Actualment es un resinte mancat d'ornamentacio coronat per la cupula. les 3 linies d'imposta delimiten els 3 pios d'arcs superposats. l'interior es impresionant. la ce.la parteix d'una planta circular presidida pels 8 pilars que rebren la presio de la cupula, aixo permet que en la ce.la s'obrin 8 ninxols entre pilars. La cupula posseix una estructura d0anells i nervis que configura els casseton. el focus de llum es un ocul circular de 9 m. Context historic: obra representativa del art roma tarda del periode d'esplendor del emperador adria. 3ª reconstruiccion pk va ser trencat per incendis. Estava dedicat a tos els deus i interior es alusio a la cosmologia romana. cupula dividida en 5 cercles de 28 cassetos cada uan que simbolitzen els dies lunars i tb es poden veure 5 esferes que son el sistema planetari roma amb el sol al centre.

Colosseu: desconegut 72-80 vall del colosseu morter de mao i recobert de marbre tova i pedra sistema arquitravat i voltat.
Analisis Formal: esta construir fen servir la arquitectura de voltes romana amb arcs de mig punt sobre pilars gruixuts que tambe sostenen columnes adossadesde tipus decoratiu. els pilars aguanten els arquitraus, els frisos i les cornisses que fixen el limit de cada pis. a l'interior hi hala graderia aixecada sobre moltes voltes superposades recolzades demunt de pilastres de travertí. en la seva configuracio s'hi va usar la volta de canyo i la mes complexa volta d'aresta. Espai exterior i interior: La façana s'erigeiz sobre un estilobat damunt el qual s'aixequen els qutre pisos que formen l'edifici. el 1 pis, format per 80 arcades, es doric tosca i reflecteix les caracteristiques de robustesa i virilitat. el 2 pis es d'ordre jonic i es compon de base, fus mes esvelt que el doric i un capitell de volutes que li confereix un aire mes delicat. el 3 pis es d'ordre corinti i es el mes elaborat, destaca per el capitell amb fulles d'acant. el 4 pis presenta un atic massis decorat amb lesenes d'estil corinti .Als intercolumnis del 2 pis i del 3 hi havia estatues als passadisos de la graderia, relleus de marbre, etc. la arena es l'espai circular on es feien celebracions. sota la arena hi ha un subol dissenyar peragilitzar l'espectacle. s'hi va instalar un sistema de impearmibilitzacio i conduccio d'aiga per fer batalles navals. Context Historic; es l'edifici mes gran de l'actualitat va ser un regal de l'emperador Vespasia al poble en un intent de de fer olvidar les extravagancies de Nero. Tenia el caracter public i d'edifici civil on s'oferien espectacles gratuits diuns i al aire lliure. Simbolitza i glorifica l'emperador Vespassia i el seu poder i les seves gestes creat per donar una imatge benefactora i amb intensio propagandistica.

Entradas relacionadas: