Països semiperiferics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,01 KB

 

I+D: Investigación y Desarrollo/R+D: Recerca i Desenvolupament

La inversió espanyola en R+D: baixa en comparació amb altres paisos q tb pertanyen al món desenvolupat. Problema estructural q s’arrossega des de fa molts anys i q continua encara avui dia.

I+D: Creació de valor afegit (valor que va adquirint un producte al llarg del seu procés de producció).


La caiguda del mur de Berlín (1989) precipita l’esfondrament de l’antiga URSS (Uníó de Repúbliques Socialistes Soviètiques) i del bloc comunista. A nivell mundial:
1 sola potència
, els EUA.

Les despeses militars van augmentar als EUA, superant la suma de la resta dels paisos. La despesa militar a nivell mundial va iniciar 1 lleugera davallada a partir del 2008; actualment, però, país com la Xina, Rússia i Japó augmenten els seus pressupostos x a defensa.

A nivell global, el negoci mundial de l’armament va créixer malgrat la crisi.


El sistema capitalista dominant ha creat molta riquesa i alhora enormes desigualtats (hi posa en perill la conservació del medi ambient del planeta). Aquests problemes provoquen protestes i reaccions i el declivi relatiu de l’ordre mundial establert pels Estats Units (després de caiguda del comunisme).

Solució als problemes de l’actual sistema mundial exigeix negociacions i acords. Cada vegada + necessari la creació o reforma d’entitats supranacionals que regulin l’economia mundial, intentant corregir desequilibris i injustícies. L’ONU: creada després de la II Guerra Mundial x garantir ordre i Pau al món.


Globalització


L’economia del coneixement: forma que adopta l’actual desenvolupament del sistema capitalista mundial. El capitalisme al llarg de la història ha anat evolucionant.

El desenv. Econòmic o capitalista: resultat del funcionament d’1 llei, la maximització dels beneficis, q dóna lloc al creixement econòmic. Creix. Té lloc en el mercat, l’espai on conflueixen l’oferta i la demanda, i adopta una forma cíclica.


Capitalisme: sistema econòmic resultant de la maximització de beneficis sota la llei de mercat. Amb la consolidació del capitalisme industrial, aquest sistema ha mostrat una clara tendència a l’expansió. No és fins 1870, amb la consolidació comercial del lliurecanvisme, q podem començar a indentificar-lo amb una tendència a la mundialització. Aquesta tendència a coexistit amb la consolidació de l’estat-nació i amb la posterior aparició de la 1a organització empresarial mundial: la empresa multinacional (operen en 2 o + paisos). Ha adoptat diverses formes passant d’1 economia local a una economia nacional
. La superació del mercat nacionall com a consequència del creix. Econòmic obre les portes al procés de mundialització.


Mundialització i globalització
NO mateix. La mundialització: 1 dels resultats de l’evolució del sistema capitalista, xq la seva lògica maximitzadora de beneficis es vincula clarament a l’ampliació de mercats. La globalització s’inscriu en el Març general de la mundialització econòmica: 1 fenomen relativament recent q es basa en les capacitats de producció, distribució, canvi i consum a escala mundial i en temps real, la qual cosa implica 1 notable mobilització de mercaderis i factors productius (capitals, tecnologies, treball)


Procés de transformació (cap a economia del coneixement) es diu que l’activitat econòmica incorpora bàsicament 4 tipus de coneixement
:

  1. El saber què(know-what) 2. El saber per què(know-why) 3. El saber com(know-how) 4. El saber qui(know-who)

Entradas relacionadas: