Paisos descentralitzats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,91 KB

 

- FONAMENTALISME ISLÀMIC:

Moviment religiós i polític que fan els Musulmans per tal de que es compleixi la llei estrictament en la vida social de L’Alcorà.

- XARA:

reglament que segueixen els islàmics on s’inclouen les normes.

- REISLAMITZACIÓ DE LA SOCIETAT:

la finalitat d’aquesta reislamització és fer que l’Estat islàmic, torni a seguir el seu propi reglament.

- GUERRA PREVENTIVA:

la política exterior nord-americana, va Introduir aquest nou principi, per estar preparats per defensar-se davant d’atacs Terroristes.

- INTRUSIÓ:

consisteix en una situació en la que un Estat pot intervenir sobre un altre Estat amb l’objectiu de defensar uns Valors/creences determinades.

- TALIBANS:

grup terrorista, lloc on van fer els Estats Units la intervenció a l’Afganistan.

- OTAN:

la seva funció es mantenir el control militar els Diferents països que el formen.

- PLURALISME POLÍTIC:

hi ha més d’un govern que governa.

- MODEL FEDERAL:

el poder està descentralitzat i els diferents Territoris exerceixen la pròpia sobirania.

- EIX DEL MAL:

després de l’invasió de l’Afganistan, el President Goerge Bush a Irak dintre del Eix del Mal.

- MODEL UNIFORMISME:

amb una estructura igual per a tot el Territori i de caràcter centralista.

- ESTAT UNITARI:

tenen una organització uniforme per tot el Territori i prenen les decisions des de un centre polític únic.

- ESTAT FEDERAL:

cadascun d’aquests estats gaudeix del dret a Legislar i a tenir institucions polítiques pròpies. El poder federal sol Ocupar-se d’allò referent a la política internacional, economia, defensa i Seguretat.

- ELECTOR:

elegeixen entrar a les diferents opcions i Propostes i per mitjà del vot, elegeixen els partits o el partit que ha de Tenir el poder.

- RÈGIM AUTORITARI O DICTADURA:

sistema polític en el que no Existeixen institucions representatives que hagin estat elegides pel poble, ni Tampoc una constitució que garanteixin els drets dels ciutadans.

- DRET ÚNIC:

se situa un president que és alhora liderar del Partit o dirigent del grup. La violència es el mitjà més freqüent de relació Entre el govern i els seus opositors. L’Estat legitima la violència Institucional com a mitjà únic per mantenir l’ordre social.

- DETENCIÓ ARBITRÀRIA:

sense judici: es freqüent en les Dictadures, un bon nombre de persones són portades unes presons, en unes Condicions materials dolentes, aquestes detencions les acompanyades de Maltractaments i fins i tot de tortures.

- TERCER MÓN:

3r via, països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, havien estat colònies i que no volen posicionar-se.

- INTERCANVI DESIGUAL:

els països subdesenvolupats Exporten matèries primeres que tenen un preu baix, països importen productes Elaborats, els països rics, que tenen un preu més alt.

- RESISTÉNCIA PASÍFICA:

manera de lluitar de Gandhi, no Violència, es una desobediència civil. Lluitaven per la independència d’una Manera pacífica.

- REFUGIAT:

persona que ha fugit del seu país a causa de La persecució per raons d’ètnia, de religió, nacionalitat,etc.

- DESPLAÇAT:

persona que ha hagut d’abandonar el seu Lloc de resistència per motius de persecució o de guerra, però sense sortir del Seu país de residència.

- EMIGRANC ECONÒMIC:

persona que per motius laborals sol Abandonar el seu lloc d’origen de manera voluntària, per cercar una vida millor En un altre país.

- ASSILAT:

persona que per motius polítics troba assil Amb protecció oficial, en un altre Estat o en ambaixades o centres que Gaudeixin d’immunitat política.

- REPATRIAT:

persona que havent estat refugiada o Expatriada durant un espai de temps, torna al seu país d’origen de manera Voluntària.

Entradas relacionadas: