Paisos i capitals d'Europa en català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,58 KB

 

1.Comerç internacional

L’exportador és qui lliura béns i serveis a un país estranger, mentre Que l’importador és els rep.

El territori duaner és una zona geogràfica on hi ha lliure circulació De mercaderies.

El comerç internacional es fa en divises, qualsevol moneda que sigui la Pròpia del país.

  1. L’avantatge comparatiu

Avantatge absolut:


Avantatge d'un país sobre uns altres en la producció per comptar amb Determinats factors (terra, clima, qualificació de treballadors…)

Avantatge comparatiu:


País que té un cost d'oportunitat menor en produir un be o servei. És més Eficient quan es dedica al que sap fer millor. Sense tenir avantatges absoluts Un país es pot veure beneficiat pel comerç internacional si tria bé la seva Especialització.

1.2. Organismes internacionals

Organització mundial del Comerç (OMC):

Elimina els aranzels entre Països

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE):

objectiu Liberalitzar progressivament els moviments de capitals i de serveis

Fons Monetari Internacional (FMI)

procurar mantenir els tipus de Canvi entre les diferents monedes i subministrar la liquiditat necessària als Països membres.

Banc Mundial (BM)

Té com a missió combatre la pobresa.

1.3.Tipus de Relació económic-comercial entre païssos :

La integració econòmica és el procés D’uníó de mercats que té com a objectiu la formació d’espais supranacionals més Competitius i eficients que el d’origen.

Bilateralisme:

Acords comercials entre països establerts de manera no Genèrica.

Àrea de lliure comerç:

desaparició d’aranzels entre els Membres

Uníó duanera:

aranzel comú respecte a la resta de països.

Uníó econòmica (Mercat comú):

lliure circulació de capitals i/o Treballadors

Uníó econòmica i monetària:

Mercat comú amb una moneda única.

1.3.1.Uníó Europea (UE) i Uníó monetària (zona euro)

Uníó econòmica:

27 estats membres : Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Luxemburg/ Gran Bretanya, Irlanda, Dinamarca/ Grècia/ Espanya. Portugal/, Àustria, Finlàndia i Suècia/ Polònia, Rep.Checa, Eslovàquia, Hungria, Eslovènia, Lituània, Letònia, Estònia, Xipre, Malta/ Romania i Bulgària.

Uníó econòmica i Monetària (zona euro) :

No pertanyen voluntàriament, malgrat complir amb els criteris de Convergència, Gran Bretanya (lliura esterlina), Dinamarca i Suècia (corones). D'aquesta manera poden controlar la seva política monetària i cambiaria. També Pertanyen: Eslovènia, Eslovàquia, Xipre i Malta

Avantatges UE:


Pels estats:


·Més disciplina Pressupostària

·Lleis més avançadés

·Més poder de negociació Enfront de tercers

·Desenvolupament D’activitats conjuntes

Per les empreses:


·Menys costos

·Més especialització

·Millors preus i més Qualitat

·Menys incertesa gràcies A una moneda forta com l’euro

Pels treballadors:


·Més possibilitats de Formació i treball .

Inconvenients UE:


·
Desequilibris regionals, les zones més poblades i industrials atreuen més inversions.

Interdependènciaen l’eurozona

. Els problemes d’un País arrosseguen a una altre per la moneda única

·
Pèrdua de sobirania, tant en política exterior com en política monetària.

Detriment de la competència

·
Polarització del comerç, a causa de que aquest augmenta amb els membres, però disminueix amb la Resta del món.

Entradas relacionadas: