Paisaxe vexetal montaña

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,59 KB

 
Aridez É a falta de auga e humidade no suelo ou no aire en contacto coa terra. Pode ser provocada pola situación constante dun anticiclón nunha determinada zona ou por atoparse nuha zona resgardada (montañas) da chegada de masas de aire cargadas de humidade. Avaliación de impacto ambiental Procedemeento técnico-administrativo que serve para identificar, prever e interpretar os impactos ambientais que producirá un proxecto no seu entorno en caso de ser executado, todo iso có fin de que a administración competente poida aceptar, rexeitar ou modificar ese proxecto.Cunca fluvial Aquela rexión que verte augas sobre un mesmo cauce fluvial.Eptar, rexeitar ou modificar ese proxecto.Esteiro Extensión mariña próxima á desembocadura dun río, de amplas dimensións, onde se produce a interacción do mar e do río.

Estiaxe

Nivel máis baixo que as augas dun río teñen ó longo dun ano. Tamén é a época na que se produce ese nivel mínimo.Foz Corte profundo ou val transversal e estreito feito por un río, predominante en zonas de rocha caliza. Landa Formacións vexetais nas que destaca a familia das ericáceas (carqueixa) e das leguminosas (xesta e toxo) e que se localiza sobre solos húmidos e non traballados. Débese a tala de masas arbóreasLaurisilva Paisaxe vexetal, tamén chamada de selva temperada ou bosque laurifolio. Trátase dun tipo de bosque nuboso subtropical ou selva alta, propio de lugares húmidos, cálidos, e con leves xeadas ou sen elas, con grandes árbores, e lianas cuias follas se parecen ás do loureiro, do que toma o nome. En España é propia das Illas Canarias.Maquis Matorreira baixa de arbustos e matas aromáticas propios do Clima Mediterráneo e que medra sobre solos silíceos. É froito da degradación por tala de antigos aciñais. Marisma Terreo lixeiramente deprimido con respecto ó nivel do mar que resulta asolagado pola subida da marea. Paisaxe Calqueira área da superficie terrestre produto da interacción dos diferentes factores presentes nela (bióticos, abióticos e antrópicos) e que teñen un refreixo visual no espacio.Ría Val fluvial asolagado en parte ou na súa maior parte polas augas do mar. Vexetación antrópica Paisaxe ou zona na que a vexetación foi introducida ou modificada pola acción humanaVexetación clímax Fase final da evolución dunha comunidade vexetal na que esta adquire un equilibrio co seu entorno medioambiental.

Entradas relacionadas: