Origen de la vida a la terra

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,87 KB

 


L'origen de la vida

Experiment de Miller

Pensaven que si deixaven menjar fora perquè es podreixi, cucs i rates apareixien de la nada i d'això se li diu aparició espontània.

Després d'un temps es va proposar una nova llei científica, que era la vida només prové de la vida.

EXPLICACIÓ DEL ESPERIMENT

Aquest experiment consistia en recrear la les condicions Primitives de la terra. Van fer con una maquina que reconstruïa el sigla d’aigua, la qual consistia en posar dins aigua i era escalfada poc a poc perquè es transformes en vapor, desprès aquest vapor puja i desprès es troba han una mena de esfera on havien posat metano, amoniaco i hidrogen per simular el gasos de atmosfera ja que pensaben que eran els que hi havia en aquella època , també dins d’aquella esfera hi ha con una mena de Cornet que simulaven con llampecs . Y per últim posen un condensador que servia per transformar el vapor que havia passat per tot aquest procés en aigua.

OBJECTIU

-no era crear vida.

-Síntesi de mol.Lècules orgàniques, és a dir, eren precursors dels éssers vius a partir de compostos inorgànics en un ambient d'aigua, en aquest cas de l'oceà.

ORIGENT DE LA PRIMERA CELULA

L'origen de la primera cèl·lula es diu que prové de les zones rocoses, i volcans formades a partir d'erupcions volcàniques submarines.

ELS PRIMER POBLADORS

A partir de la evolució química de la molècula va aparèixer la cèl.Lula primitiva que es igual a la cel.Lula procariota.

CEL:LULA PROCARIOTA

-Es petita.

- No te nucli.

-Aquatica.

-Heteròtrofa que vols dir que obté material orgànic del nucli.

EUCARIOTIC

-Son una funció de dues microorganismes diferents (Thermosplasma i espiroqueta).

-son: El nucli esta separat de la resta per doble membrana, la estructura interna es complexa i tenen microtubs que li faciliten tenir moltes formes diferents.

VIDA ARTIFICIAL

-Cran bacteris capaços de digerir CO2 i residus.

-Crear bacteris capaços de produir biocombustibles.

UTILITAT DE L’ENGINYERIA GENETICA

-volen aconseguir cultius amb mes rendiment, controlar la conservació i maduració dels fruits i produir subsàncies terapèutiques.


Entradas relacionadas: