Organs quefiltren les substancies de rebuig de la sang

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 22,18 KB

 

Medi intern: és el conjunto de líquids que envolten els Cèl·lules d'un organisme. D'aquest medi, els Cèl·lules n'extreuen a els nutrients i l'oxigen que necessitin, i hi aboquin els substàncies de Rebuig i el diòxid de Carboni que produeixen en el Seu metabolisme.

El plasma intersticial


. És un líquid que hi ha entre els Cèl·lules i que te Funcions de defensa i nutrició.

La sang

. És un mitjà de transport de substàncies que circula per l'interior dels vasos sanguinis.

La limfa

. És un líquid que és forma a partir del plasma intersticial i que circula pèls gots limfàtics que desenvoquen ALS gots sanguinis

Homeostasi

: El bon Funcionament de les Cèl·lules depen de l'FET que el medi intern és mantingui constant; és a dir, que no variïn els Seves propietats (la composición, la temperatura, etc.)

Sistema circulatori:


Les arteries


. Condueixen la sang des del cor Fins a Tots Els altres Òrgans de l'cos

Les joves


. Condueixen la sang des dels diversos Òrgans cap al cor.

Els capil·lars


. Són vasos microscòpics que uneixen, com si fossin 1 xarxa, els terminacions de les arteries amb l'inici de les joves.

Funcions de la sang: nutrició, respiració, excreció, defensa, Regulació tèrmica.

Comosició de la sang: plasma, Cèl·lules sanguínies, globuls vermells (eritròcits), globuls blancs (leucòcits), plaquetes o trobòcits.

Sístole: auricular i ventricular (contrcció)

Diàstole: relaxació aurícula i ventricular

El sistema limfàtic s'encarrega de recollir l'Excés de líquid que queda entre els Cèl·lules per retornar-ho a la sang.

També transporta a els greixós que s'absorbeixen a l'intestí.

Els capil·lars limfàtics


. Són petits vasos cecs i Molt Fins distribuits per Tots els Teixits.

Els gots limfàtics


. Són gots que tinença una estructura semblant a la de les joves.

Ganglis limàtics: filtrin i s'eliminen els substàncies estranyes i a els microorganismes de la limfa amb l'Objectiu que no Entrin a la sang.

Aparell EXCRETOR: Procés per mitjà del qual s'eliminen els substàncies de Rebuig de la sang procedents del metabolisme cel·lular.

Els pulmons

. Eliminin el diòxid de Carboni produit per els Cèl·lules.

El fetge

. Expulsa residus procedents de la digestió i d'uns quants fàrmacs, que s'excreten amb la bilis i s'eliminen amb la femta.

Les glàndules sudorípares

. Són glàndules exocrines que estan distribuides per tota la pell. Produeixen la suor , 1 líquid format per aigua i substàncies de Rebuig dels capil·lars sanguinis.

Ronyons: Són 2 Òrgans situats a la part posterior de la cavitat abdominal, Als 2 costats de la columna vertebral. Als ronyons és filtra la sang per eliminar els substàncies de Rebuig que vaig explicar.

El glomèrul de Malpighi

. Amuntegament, en forma de cabdell, de capil·lars per on circula la sang de la qual S'HAN d'eliminar a els residus.

La càpsula de Bowman

. Espècie de bossa que envolta el glomèrul. En AQUESTA càpsula és produeïx la filtracions del plasma.

El Túbul renal

. Tub Llarg i doblegat en forma de ganxo. En AQUEST tub és reabsorbeixen l 'aigua i d'algunes substàncies, i es n'excreten d'Conselleria.

El Túbul Collector

. Tub comú a diversos nefrons que condueix l'orina formada Fins a la pelvis renal.

Vies urinàries:  Són a els conductes que transporten l'orina des dels ronyons Fins a l'exterior de l'organisme. Estan constituïdes pèls urèters , per la bufeta de l'orina  i per la  uretra
.

·
L'Aparell digestiu
. S'encarrega de pair a els aliments i de convertir-dels a substàncies més simples, que passen a la sang i podin ser assimilades per Les nostres Cèl·lules.

 

El tub digestiu


És un Conducte, d'uns Déu metres de longitud, constituït per la boca , la faringe , l'esòfag , l'estómac , l'intestí prim , l'intestí gros i l'anus
.

Les glàndules digestives


. Són 01:00 conjunto de glàndules Annexes que secreten Diferents    substàncies que són necessaries per descompondre a els aliments. Són els glàndules salivals , el fetge i el pàncrees
.

INGESTIÓ I digestió DELS ALIMENTS:

-Masticació                          - Acció química

-Insalivació                           - Acció mecànica

-Deglució

Aparell Respiratori: L'Aparell respiratori està format pèls pulmons i per els vies respiratòries
.

Intercanvi de gasos:

És produeïx ALS alvèols pulmonars.

Tenim el glicogen i la glucosa, entra aquests és produeïx 1 Intercanvi d'energia.

Un cop obtinguda la glucosa, la insulina fa que entri dins de la cèl·
Lula, Concretament dins de dels mitocondris.

És produeïx la glicòlisi: C6 H12 O6è produeïx 2 piruuats i 2 ATP que són mol·lècules d'energia

Els 2 piruuatsè 3c de Carboni que a la llarga és converitrà en CO2 i serà expulsat a través dels pulmons en forma de diòxid de Carboni.

Absorció I EGEESTIÓ:

Com a resultat de la digestió s'obtenen nutrients, la mesuri petita dels quals a els Përmet travessar els parets del tub digestiu i passar a la sang. AQUEST Procés s'anomena absorció
.

La major part de les substàncies s'absorbeixen a Jejú ia l'ili. En aquests trams, els parets internes de l'intestí prim estan Molt plegades formant els vellositats intestinals
.

REPRODUCCIÓ HUMANA:

La fecundació és interna , és a dir, l'ovul il 'espermatozoide s'uneixen dins de de l'Aparell reproductor de la dona. El desarrollo del nou Ésser también te lloc a l'interior de l'Aparell reproductor femení, i el va nedar Neix viu i completament format, per AIXÒ diem que som vivípars
.

La reproducció comprin a els procesos Següents:

·
La producció de gametes en Òrgans Especialitzats de l'Aparell reproductor.

·
La fecundació , que consisteix en la uníó dels 2 gametes a l'interior de l'Aparell reproductor femení per formar una Cèl·lula única, l' zigot
.

·
El desarrollo del zigot a l'interior de l'Aparell reproductor femení. El zigot és transforma en un Embrió , i AQUEST en un fetus
.

·
El part o Naixement d'1 va nedar completament format.

·
El desarrollo del nadó: la maduració dels Òrgans sexuals i la Transformació de l'nedar en un adult Capaç de Produir gametes i reproduir-se.

CANVIS CAP A LA Maduresa SEXUAL:


La infància: els Caràcters sexuals primaris (quan naixem)


La pubertat: els Caràcters sexuals Secundaris (10-14 anys)L'adolescència: la maduresa sexual (dura de 2 a 5 anys)L'edat adulta: la fi del desarrollo (20-25 anys)


Aparell REPRODUCTOR FEMENÍ:

Els gametes femenins: els òvuls


Quan Neix 1 nena, ALS SEUS ovaris ja hi ha unes 400.000 Cèl·lules que, Quan va seguir l'hora, començaran a madurar d'un en un i és transformessin en òvuls, Tot i que tan altres sols 450 maduressin durante su vida fèrtil .

L'ovul és la Cèl·lula reproductora o gameta femení
. És una Cèl·lula Molt grossa, de gairebé 1 mm de diamètre, que madura dins de de l'Ovari en una estructura anomenada Follicle de Graaf
.

El Follicle s'obre i aboca l'ovul a la trompa de Fal·lopi, envoltat d'una capa de Cèl·lules Molt més petites que ell, anomenada corona radiada , que te una funcionària protectora. Des que l'ovul és expulsat, és Manté fèrtil durante unes 24 hores. Si en AQUEST temps no és fecundat, mor.

Aparell REPRODUCTOR MASCULÍ:Els gametes masculins: els espermatozoides


Els espermatozoides és produeixen contínuament ALS túbuls seminífers, des d'on és desplacin, al Llarg de diversos dies, Fins a arribar a l'epidídim. En AQUEST Període acabin de madurar i desenvolupen Un llarg flagel o qua, amb el qual Neden Molt de pressa.

Els espermatozoides són Molt més petits i nombrosos que a els òvuls. Cada dia madurin diversos centenars de millones de espermatozoides ALS testicles. La sortida a l'exterior és produeïx per mitjà de l'ejaculació , en la qual s'expulsa el semen , 1 líquid format per espermatozoides i secrecions lubrificants, seminals i prostàtiques.

Quan són dipositats a l'interior de la vagina, s'hi mantenen vius entre tres i cinc dies , període de temps en el qual és Pot Produir la fecundació.

CICLES DE L'Aparell REPRODUCTOR FEMENÍ:

Estrogens i la progesterona: Els Estrogens és produeixen a les Cèl·lules FOL·liculars dels ovaris i són a els responsables del desarrollo i el Manteniment dels Caràcters sexuals Secundaris.

 Quan el nivell destrògens és baix, s'alliberen hormones hipofisiàries, que innueixen la formació d'1 Follicle de graaf a l'Ovari. AQUEST fa que l'Seu interior maduri 1 ovul. Quan l'nivels d'Estrogens és Màxim és produeïx l'ovulació, el Follicle de graaf és trenca i s'allibera l'ovul que és acollit per l'Ovari. El Follicle 1 cop trencat és converteix en cos luti que produeïx progesterona que indueix el creixament i la maduració de l'endometri que és el Teixit que recobreix l'Úter on s'a d'implantar l'òvol fecundat. Si hi ha fecundació el cos luti és Manté actiu Gràcies a una hormona alliberada per l'Embrió. Si no n'hi ha, l'òvol és mor, el cos luti és degenera, Deixa de produïr Estrogens i progesterona il 'endometri és trenca i és desprèn.

Fecundació:

Acte sexualè ejaculacióèfecundació

La facundació és la unir del Nucli del gàmata MASCULÍ i el femení. La membrana de la cèl·lula NOMÉS és travessada paper cap de la cè · lula masculina.

Fecundacióèzigotèdivisió de cèl·lulesè1r amb 8è16 divisió (mòrula) èBlàstula

Quan la blàstula s'enida a l'endomentri en direm Embrió. L'Embrió fa que l'Úter segregui una hormona que evita la Degradació del cos lútid.

Estimula que és Formi 1 nou REGISTRO a l'esdometri (placenta).

Cordó umbilical: 2 arteries Transportin l'oxígen i a els nutrients

                       1 vena:  Porten els substàncies de Rebuig de l'Embrió a la mare.

La bossa amniòtica protegeix l'Embrió.

DESENVOLUPAMENT DE L'embrió:

Embaràs: dura 280 dies

1r trimestre: extremitats, tronc, cap, Òrgans interns, 10cm (20-40g), A.Circulatori, excretor i reproductor, la dona no te la regla, nàusees, Molta gana, olfacte augmenta, 2 mesos batec cor.

2n trimestre: S. Nerviósè Moviments i estímuls, l'A.Circulatori, exctretor i reproductor és desenvolupen del tot, és Pot saber el sexe, 30 cm i 1kg, li creixen el pits i la panxa, és dilata Luter, Comença a notar el moviment.

3r trimestre: maduresa de Tots els Òrgans, és desenvolupa la pell, acomula Greix, dorm i és desperta, es mou molt, és dil·lata l'OTIR, s'apreten a els Òrgans interns.

PART:

És Quan Comença la Sortida de l'nedar ja format a l'exterior.

-Dilatació: El coll de l'Úter és dilata, a els músculs del la vagina és dilatin, contraccions de l'OTIR, és trenca la bossa abniòtica.

-Expulsió: Expulsió de l'Embrió, contraccions freqüents, el diafragma ajuda a empènyer, detallin el va recordar umbilical, li treuen el líquid dels pulmons.

-Deslliurament: S'a de Treure la placenta de la mare, és congela el cordó umbilical perquè està ple de Cèl·lules mare. Les Cèl·lules mare permeten generar Cèl·lules de tot el cos.

-Complicació Del part: Mala posició del fetus, pinçament dels va recordar umbilical, la mare no dilata el suficient.

S'assecaria: incisió a la paret abdominal del ventre.

ESTERIL·LITAT: REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

Esterilitat: impossiblitat a Tenir Dos fills com: factord genètics, factors Anatòmics, factors ambientals, Malalties Després del naixament.

Home: producció Insuficient d'esperma, producció despermes immadurs, inflamació dels conductes deferents.

Dona: obstrucció de les trompes de fal·lopi, manca d'ovolació per desaquil·libris hormonals, dificultat de nidació del zigot.

Cominada: l'home i la dona són estèrils, Les dues persones són fèrtils PERÒ juntes no podin concebre.

Inseminació artificial, fecundació in vitro

Bessons UNIVITELINS: MATEIX sexe, NOMÉS 1 zigot, 1 placenta, bosses abniòtiques iguals.

Bessons BIVITELINS: 2 placentes, 2òvuls + 2esperma, 1òvol + 2esperma

Entradas relacionadas: