Organs genitals masculins

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,17 KB

 

La Reproducció

1. Pubertat i adolescència


La pubertat és l’etapa de la vida en la qual Es passa de la infantesa a l’adolescència. Maduració dels òrgans reproductors.

·Apareixen els anomenats caràcters Sexuals secundaris.

·L’aparell reproductor comença a Produir gàmetes masculins o femenins.

·Els canvis de la infantes a l’adolescència Venen acompanyats de certs canvis en l’estat d’ànim.

2. L’aparell Reproductor


Gònades

. Són els òrgans que formen les cèl·lules Sexuals.

Conductes genitals

. Són els conductes que Transporten les cèl·lules sexuals cap a l’exterior.

Òrgans copuladors

. Són òrgans que permeten Introduir els gàmetes masculins en l’interior del cos femení.

2.1 Els Aparells reproductors o genitals


L’aparell reproductor masculí està constituït Pels testicles, les vies genitals, les glàndules annexes i l’òrgan copulador o Penis.

L’aparell reproductor femení està constituït Pels ovaris, les vies genitals i la vulva.

2.2 Les Cèl·lules reproductores o gàmetes


Els gàmetes són les cèl·lules especialitzades En la reproducció, és a dir, en generar nous individus.

Transmeten la informació genètica de pares a Fills. Reben una barreja de caràcters paterns i materns.

Els gàmetes tenen n cromosomes, mentre que la Resta de les cèl·lules del cos, tenen 2n cromosomes. Quan s’uneixen els dos Gàmetes, l’espermatozoide i l’òvul es produeix la primera cèl·lula ou o zigot.

ELS ESPERMATOZOIDES


Els espermatozoides són cèl·lules petites. Tres parts:

Cap

Conté el nucli que porta en el seu Interior els cromosomes d’origen patern, i l’acrosoma, que conté unes Substàncies que permeten travessar la membrana de l’òvul.

Coll

Zona intermèdia entre el cap i el flagel En la qual hi ha un elevat nombre de mitocondris.

Flagel

Filament que s’agita amb rapidesa i Que li serveix per desplaçar-se.

La formació d’espermatozoides comença al Voltant dels 13 anys.

ELS ÒVULS

Els òvuls són cèl·lules grans. Parts:

Citoplasma

Conté el vitel, un conjunts de Substàncies de reserva que nodriran l’embrió.

Nucli

Conté els cromosomes d’origen matern.

Embolcall

Format per un revestiment gelatinós Que envolta l’òvul i que s’anomena capa pel·lúcida.

Els òvuls de la dona es desenvolupen durant Els quatre primers mesos del seu embrionari. Durant la pubertat comença a Madurar un òvul cada mes. Si no es produeix la fecundació. L’òvul es expulsat Durant la menstruació.

4. La Fecundació, l’embaràs i el naixement


4.1 La Fecundació


La fecundació és la uníó d’un espermatozoide i Un òvul.

Després de l’ovulació, l’òvul arriba a les Trompes de Fal·lopi, on s’està unes 24 hores. Després del coit, els espermatozoides Pugen pel coll de l’úter i només uns quants arriben a les trompes de Fal·lopi. Un cop allà, envolten l’òvul i travessen la capa de cèl·lules i la capa Pel·lúcida.

Només un espermatozoide fusiona amb l’òvul i Hi introdueix al seu nucli. L’òvul madura i es produeix la uníó entre el nucli Masculí i femení i d’aquesta manera es forma el zigot.

4.2 L’embaràs


L’embaràs és el procés que abasta des de la Fecundació fins el part. En l’ésser humà dura uns nou mesos.

El zigot es divideix diverses vegades per Mitosi i inicia els seu camí cap a l’úter. Als quatre dies, l’embrió té la Forma d’una esfera. Aquesta tapa de desenvolupament s’anomena mòrula.

Al cinquè dia, apareix una cavitat interior en L’embrió i les cèl·lules comencen a diferenciar-se. Aquesta fase s’anomena Blàstula. Quan aquesta arriba a l’úter, s’hi implanta. Llavors l’embrió Experimenta una sèrie de transformacions que reben el nom de gastrulació.

4.3 El Naixement


Després de nou mesos, el fetus ha completat el Seu desenvolupament i abandona l’úter mitjançant el part.

Fase de dilatació

. L’úter es contreu de forma Involuntària i períòdica. Es trenca la bossa amniòtica i el líquid amniòtic Surt a l’exterior.

Fase d’expulsió del fetus

El fetus surt cap a L’exterior empès per les contraccions de l’úter i els esforços de la mare. Quan Es talla el cordó umbilical, estimula el centre respiratori del bulb raquidi.

Fase d’expulsió de la placenta

Després del Naixement, la placenta es desprèn de la mucosa uterina i és expulsada a l’exterior.

La resta del cordó umbilical que encara té el Nen s’asseca i cau, i deixa una cicatriu anomenada melic.

6. Malalties de transmissió sexual

Sida


Destrueix el sistema immunitari. No té cura.

Papil·loma Humà


Berrugues genitals. Antivírics.

Herpes


Inflamacions, nafres i ampul·les en els genitals. No té cura.

Gonorrea


. En les dones produeix esterilitat, quists ovàrics, dolor crònic en la Pelvis. En els homes sol inflamar i infectar la uretra. Antibiòtics.

Sífilis


Úlceres en els genitals. Afecta a el cervell, els ossos i el cor. Antibiòtics.

Clamidiosi


Pot passar desapercebuda. Provoca inflamació, úlceres i esterilitat. Antibiòtics. 

Entradas relacionadas: