Ordre politic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,51 KB

 

Diplomacia – Activitats politiques derivades de la relacio entre els estats.

Joc politic internacional – Els estats mantenen relacions entre si per resoldre certs problemes uqe els són comuns o per establirs acords de cooperació-

Sobirania – capaitat que té un pais per governar-se amb independencia d'altres països.

Integració política- Cada estat renuncia a una part de la seva sobirania per cedir-la a unes institucions comunes que regeixen certs aspectes de la vida política

Integració econòmica - suprimir les barreres que creen obstacles a les relacions econòmiques internacionals.

El tractat de Roma, subscrit el 25 de març de 1957 és l'origen de la CEE (Comunitat Econòmica Europea)

UE – Conjunt de països ubicats al continent europeu que preten mitjançant acord constituir-se en una potencia a nivell mundial. La UE te com a objectius: 1. construccio d'una politica externa i de defensa comuna per a tots els països. 2.Consolidacio de la ciutadania europea. 3.Potencicació de les funcions del Parlament Eurpeu.

Unio econòmica i monetaria- la creacio d'una unica àreea econòmica, dotada d'una moneda ùnica, l'euro, i un banc, el Banc Central Europeu.

Institucions de la UEParlament Europeu (795 diputats, elegits cada 5 anys per sufragi universal directe en cada un dels estats. Funcions basiques: l'aprovacio de lleis i control del poder executiu.) Consell de la Unio Europea ( La presidencia es rotativa, i cada sis mesos correspon a un dels estats membres de la unió.) Comissió Europea (organ executiu de la UE, 27 comisaris,la missio es vetllar per l'aplicacio correcta dels tractats europeus i de les decisions adoptades per la UE.) Tribunal de Justicia de les Comunitats Europees, Tribunal de Comptes Europeu.

Organismes de la UEComitè Economic i Social (344 membres que representen els diferents estaments de la vida econ`moica i social.) Comitè de les Regions (344 membres de les entitats regionals i locals.)

ONU – Es l'organitzacio politica internacional mes important, creada el 1945, a la fi de la II Guerra Mundial. Els objectius de l'ONU son: Mantenir la pau al món i la seguretat internacional, evitar les guerres , vetllar pel respecte als drets i les llibertats fonamentals i fomentar la solidaritat internacional i augmentar el nivell de vida al món per mitja d'ajudes de tipus economic, social, cultural i humanitari als països pobres

Organismes de l'ONU. - Assamblea general (organ en que tots els estats membres son representat amb veu i vot.) Consell de seguretat (Organ executiu) Secretariat (maxim responsable administratiu.) Tribunal Internacional de Justicia (Dirimeix les causes que li plantegen els estats que participen en una disputa) Consell Economic i Social, Consell d'Administracio Fiduciària ( supervisa la transicio cap a l'autogovern dels territoris administrats per l'ONU.)

Organismes especialitzats de l'ONU -UNESCO (Estendre l'educacio, la ciencia i la cultura al mon.) UNICEF (defensa els drets dels infants) OMS(a'ocupa de la situacio sanitària i la lluita contra epidemies.) FAO (Fomenta ek progrés de l'agricultura i del comerç) OIT (Perfeccionament de la legislacio en materia laboral) FMI (Promouen la cooperacio econòmica)

Organitzacions politiques internacionals : Commonwealth of Nations, Lliga Arab, Organitzacio d'Estats Americans,Unio Africana.

Organitzacions militars internacionals: OTAN

Organitzacions economiques internacionals: OMC,OCDE,OPEP,ASEAN,NAFTA, Comunitat Andina, APEC.

ONG – Tenen l'objectiu de promoure l'ajut i la solidaritat entre els essers humans. El finançament de la ONG prové de donatius o aportacions dels socis i simpatitzants. EX: Creu Roja i Metges sense Fronteres (duen a terme programess d'assistencia sanitaria i de recollir aliments Mans unides (desenvolupament del 3mon) Greenpeace (ecologia)

Entradas relacionadas: