Que son ones electromagnetiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,91 KB

 

-Podem definir informació com el procés d'intercanvi de coneixements entre 2 o més persones. La informació té sentit quan es comparteix ja que se li està donant al receptor coneixements que no sap.

-La comunicació és el procés de transmissió d'informació entre persones, el que transmet la informació s'anomena emissor i el que la rep receptor. Aquestes dues persones poden actuar amb reciprocitat cambiant ambdues funcions.
-La telefonia fixa es basa en la ubicació fixa dels aparells telefònics en un lloc específic. Aquests aparells estan conectats a una xarxa de comunicacions a través d'un cable elèctric.
-En la telefonía mòbil els aparells són autònoms i es desplaçen amb ñ'usuari que el poseeix. Estan conectats a la xarxa de comunicació a través d'ones electromagnètiques. Aquestes ones tenen comunicació amb les centrals gràcies a unes antenes repartides pel territori que funcionen com a repetidors. Aquestes antenes també fan una xarxa de comunicació específica entre el telèfon mòbil i el fixe. Les senyals passen per una central que gestiona informàticament tota la xarxa de trucades.
-Les ones electromagnètiques són vibracions o oscil.Lacions períòdiques que es van desplaçant que tenen un component elèctric i un de magnètic. Les ones de ràdio són ones electromagnètiques que tenen propietats com la de propagar.
-El fax es un sistema per transmetre qualsevol document imprès a través de la línia telefònica i que alhora, pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor. Substitueix el correu normal i l'enviament d'imformació impresa pero a una velocitat molt superior. El document pot ser escrit, una fotografia o qualsevol altre document imprès.
-La implementació de l'anomenat tub de raigs catòdics  va ser un precedent que tindria gran transcendència en la televisió, si bé no es va poder integrar, a causa de les deficiències tecnològiques, fins entrat el Segle XX i que perdura en els primers anys del Segle XXILa televisió abreujatTV, és un sistema detelecomunicacióper a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància. El terme també ha acabat referint-se a tots els aspectes de la programació televisiva.

La televisió comercial va començar als anys 30. Des de llavors, la televisió ha esdevingut un dels electrodomèstics més comuns arreu. Els anys 70 aparegueren els primers aparells de víDeó, que permetien enregistrar els continguts de la TV. Com les cintes VHS i més tard el DVD. El fet televisiu ha esdevingut sinònim de cultura post moderna. L'aparell utilitzat per a rebre la televisió és eltelevisor
. Internament té múltiples circuits electrònics, inclosos els que sintonitzen i descodifiquen el senyal. A l'aparell mancat d'aquests circuits se l'anomena monitor, en lloc de televisor.
A part de la televisió analògica tradicional, alguns televisors estan dissenyats per rebre diferents senyals i formats, com un circuit tancat de TV (
CCTV), televisió digital, o televisió d'alta definició (HDTV).

Entradas relacionadas: