Oligopoli i Monopoli

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 
Oligopoli: hi ha pocs oferents del be o servei,
El producte es homogeni, hi ha barreres
Dentrada en el mercat perque la produccio es
Porta a terme en grans empreses.
Tipus doligopolis: Oligopoli de col.losio:
es Caracteritza xk hi ha pokes empreses k
Produeixen independenment k suneixen x
Fixar preus i controlar l mercat. Cartels
Oligopoli amb empresa lider: hi ha pokes
Empreses k produeixen independentment
Pero hi ha una empresa lider que marca les
Pautes de comportament.
Oligopoli de
Demanda trencada: hi ha poques empreses
K produeixen independentment pero si una
Delles puja el preu les altres no segueixen
Aquesta tendencia, nomes la segueixen si
Abaixa el preu.
Competencia monopolistica:
Hi ha molts oferents, el producte no es
Homogeni, no hi ha barreres dentrada en
El mercat.Compradors: agents economics que volen
Adquirir productes. Sels anomena demandants.
Venedors: agents economics que volen
Vendre productes, sels anomena oferents.
Preus: encarregats d fer possible lintercanvi, es
A dir permeten comptabilitzar els desitjos dls
Demandants i dels oferents en el mercat.
Caracteristiques mercat de c.perfecta:
Existencia dun nombre elevat doferents i
Demandants, homogeneïtat del producte,
Hi ha informació perfecta, hi ha llibertat
Dentrada i sortida dempreses en el mercat.
Mercats de competencia imperfecta
Monopoli:
hi ha un sol oferent, hi ha
Barreres dentrada en aquest mercat pk altres
Coses es necessari una gran quantitat de
Capital per participari.
Causes que expliken lexistencia dels
Monopolis:
exces en exclusica en un recurs,
Existencia de drets legals, naturalesa del servei
Prestat, avantatges ens el costos.

Entradas relacionadas: