O aristotelismo en tome de aquino

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 2,86 KB

 
o aristotelismo en tome de aquino
quizais o fenomeno mais importante que se produciu en toda a filosofia medieval foi a incorporacion de aristoteles ao pensamento cristian.este proceso e levado a cabo sobre todo por san tome.tome de aquino desmarcouse,na medida do posible, das teses dos averroistas,que impedian un verdadeiro achegamento de aristoteles ao cristianismo,e elaborou unha sintese entre a filosofia aristotelica e a fe cristiana.como consecuencia disto,o platonismo deixara de ser o unico marco de referencia filosoficapara o cristianismo.ademais a primacia de aristoteles sobre platon traera consecuencias importantes:
-filosofia ascendente fronte a descendente:no platonismo o proceso do coñecemento e un proceso descendente,da idea a realidade sensibel.en aristoteles o procesoe inverso.arrincase da sensibilidade para finalmente chegar ao conceptor universal.
-valoracion da realidade material:o mudo corporeo,a materia eo propio corpo humano que en platon quedaran infravalorados e adquiren verdadeiro sentido dentro da filosofia aristotelica.
-novidades na concepcion antropoloxica:o ser humano e a alma e o corpo non e so a alma
-
revalorizacion das capacidades humanas:a razon e unha fonte de coñecemento autonoma que usada correctamente pode chegar a comprension de determinadas verdades reveladas.para concluir sinalaremos as principais teses aristotelicas asumidas por tome de aquino:
-na interpretacion da natureza:1)a teoria do movemento como paso da potencia ao acto.2)a teoria hilemorfica ,segundo a calos seres fisicos estan compostos de materia forma.3)a distioncion entresubstancia e accidente.4)a teoria das 4 causas.
-na teoloxia:1)a demostracion da existencia de deus baseandose no movemento,que constitue a primeira via tomista.2)a nocion de deus como acto puro,sen ningun tipo de potencialidade.
-na antropoloxia:a unidade substancial da alma e do corpo constituindo unha unica entidade ,o ser humano.
-na etica:a moral eudaimonoca ou da felicidade.so que lle dara un toque pèrsoal xa que non e o mismo para un cristiaque para aristoteles
principios non aristotelicos-a distincion entre esencia e existencia que procede dos arabes e dos xudeus que lle permitira a tome establecer a distincion entre deus e os demais seres.
-o principio platonico da participacion segundo a cal tome sustenta que os seres creados participan da existencia divina.
os principios neoplaton ico dos graos de ser e perfeccion.

Entradas relacionadas: