Nutrients estructurals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,55 KB

 

1.L'alimentació i la nutrició:


S'anomena nutrició al conjunt de processos per mitjà dels quals un organisme obté la matèria i l'energia per elaborar la pròpia matèria i dur a terme les funcions vitals. Les substàncies químiques que ens permeten obtenir energia i sintetitzar la nostra pròpia matèria s'anomenen nutrients. Aquests nutrients es troben continguts en els aliments
.Per mitjà de l'alimetnació els essèrs vius prenem aliments, que componen la nostre dieta i són necessaris per a la nostra nutrició. 

Tipus de nutrients:


Nutrients inorgànics,

Poden provenir d'aliments d'origen animal i vegetal, i també de fonts no orgàniques.

Aigua

. És el component més abundant dels éssers vius. Representa entre el 60 i el 80% del pes corporal d'una persona. Duu a terme un gran nombre de funcions: és el medi on es produeixen les reaccions metabòliqües, transporta substàncies, regula la temperatura corporal, etc.

Sals minerals

. Són nutrients formats per elements no metàl·lics (com per exemple el carboni, el fòsfor, el clor, etc.)

Nutrients Orgànics:


Glúcids

. Són els nutrients més abundants en els aliments d'origen vegetal. Tenen com a funció principal aportar energia de manera immediata a l'organisme.Lípids, proteínes.

Vitamines

Les vitamines són nutrients que, segons la seva composició química, poden ser lípids o proteïnes. Es caracteritzen perquè el nostre organisme no les pot sintetizar, i per aquesta raó s'han d'ingerir amb els aliments que les contenen.

2. Valor energètic dels aliments:

1 kcal = 1.000 calories, 1 kcal = 4,18 kJ, Una caloria és la quantitat de calor que s'ha de subministrar a un gram d'aigua líquida per augmentar-ne la temperatura un grau centígrad.
3. S'anomena taxa de metabolisme basal (TMB) la quantitat d'energia que el nostre cos consumeix en un dia, en repòs absolut i a una temperatura constant.

4


Aliments energètics

. Serveixen com a font d'energia

perquè l'organisme pugui dur a terme les tres funcions vitals. Són aliments rics en glúcids i en lípids. 

Aliments plàstics o formadors

. Són necessaris per formar les cèl·lules, els teixits i els òrgans del nostre cos.

Aliments reguladors o protectors

. Són imprescindibles perquè el nostre organisme pugui utilitzar correctament els altres aliments i dur a terme les funcions de manera adequada.
5. 
S'anomena dieta el conjunt de substàncies sòlides i líquides que ingerim com a aliment al llarg del dia.

6


La desnutrició

. Es produeix per la manca de nutrients a causa, principalment, d'una dieta inadequada o de la manca d'aliments. 

L'obesitat

. Consisteix en un excés de greix corporal, que generalment sol comportar un pes elevat.

L'anorèxia

. Es caracteritza per una por intensa de guanyar pes i per una percepció distorsionada del propi cos, que fa que la persona que la pateix es vegi grassa fins i tot quan el seu pes està per sota del normal.

La bulímia

. Es caracteritza, com l'anorèxia, per una preocupació excessiva pel pes i la figura corporal. En aquest cas, la persona menja en excés, fins i tot sense gana i d'amagat, i posteriorment elimina l'excés de calories provocant-se el vòmit o abusant de medicaments que l'ajudin a eliminar l'aliment ingerit.

Entradas relacionadas: