Numero de delegats per 2100 treballadors

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6 KB

 

1. GRUPS I EQUIPS DE TREBALL

GRUP:
Conjunt de persones que interactuen per un mateix objectiu.

EQUIP:


Conjunt de persones organitzades, per una investigació o un servei determinat.

Exemples de professions d'us individual:


Perruquera, Taxista, Professor, Entrenador, Cambrer

Exemples de professions en grup:


Grup de classe, grup d'amics, grup de teatre..

Exeplmes de professions en equip:


Equips de futbol, Equip de metges, Bombers, Equips de policia.
Un equip sempre es un grup, però no tots els grups consitueixen un equip.
La paraula grup la utilitzem per referirnos a un conjunt d'individuos que interaccionen entre ells.

Quan un grup passa a ser un equip?


 

COHESIÓ:


Un equip ha d'estar unit per arribar a la fi. Guanyar el partit de futbol, i posicionar-se a la taula.

ASSIGNACIÓ DE ROLS:


Que cada un te un paper, o una funció( ex: un porter, un entrenador..)

COMUNICACIÓ:


L'entrenador es el lider. I entre els jugadors parlen que han de fer.

Definició D'OBJECTIUS


L'equip marca els objectius.

INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA:


Una relació entre nosaltres, que tots volem el mateix objectiu.

El rol del lider el el treball en equip:


Es qui dona forma a lestructura de cada grup. Per el lider es poden formar grups de persones que funcionin de forma com un equip en treball. Un bon lider utilitza una barreja de lleialtat, motivació i confiança.

2. RELACIONS DE L'EMPRESA

Formals


Es un grup definit i planificats per assolir objectius de l'organització ( ex: comissions, departaments.)

Informals


Aquests grups sorgeixen de les relacions espontànies, s'esdevenen entre els membres de l'organització i volen satisfer les necessitats personals i socials dels seus components (ex: Grup que constitueix per relacions d'amistat).

4. COMUNICACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL

EMISSOR:


Qui transmet el missatge, codifica el missatge.
CODI:( sistema de signes i regles organitzat per endevant i que les dues parts coneixen)

MISSATGE


Allò que es comunica.

CANAL


Medi en el qual es transmet la comunicació. En el cas de la veu el canal és l'aire.

RECEPTOR


Qui rep el missatge.

Comunicació verbal:


Pot ser de dues classes: 
- ORAL, és duu a terme per mitja de signes orals i paraules parlades o ESCRITA, sefectua mitjançant la representació gràfica de signes. La forma mes evolucionada de la comunicació oral ès el LLENGUATGE ARTICULAT.

Comuicacio no verbal:


Ès duu a terme mitjançant SIGNES molts diversos, com imatges sensorials, sons, gestos, moviments corporals.

- llenguatge corporal:

(gestos, moviments, to de veu, roba que portes, olor corporal)
- Comunicació interna: (lo que te lloc dins de l'empresa
- Comunicació externa: La que es produeix entre l'empresa i la societat.

5. CONFLICTES LABORALS I LA SEVA RESOLUCIÓ:


Que es un conflicte?


Son les diferencies que hi ha entre els treballadors i els empresaris. A conseqüència de la modificació de les relacions individuals o col.Lectives.

Com es resolen els conflictes individuals?


a) sense intervenció d'una tercer persona
b) Amb intervenció d'una tercera persona.

Conflictes col.Lectius


 Impliquen una discussió, una controvèrsia, una discrepància o un desacord manifestat externament entre els empresaris i els treballadors.

A) Parts legitimades per promoure un conflicte col.Lectiu són:

- Representants dels treballadors: Els delegats del personal.

- Els empresaris i les associacions empresarials que els representin.

B) Formes de resolució dels conflictes:

A) sistema tradicional de resolució de conflictes:

- Es poden resoldre mitjançant la intervenció mediadora o conciliadora, per mitjà d'un arbitratge.

Sesdevindrà larbitratge obligatori.

No es podra convocar una vaga mentre sestigui emprant qualsevol de les formes de resolució de conflictes.

C) Formes d'exterioritzar el conflicte:

-La vaga:
Ès una cessació col.Lectiva i concertada del treball, total o parcial, per pressionar la contrapart, en defensa de les reivindicacions dels treballadors.

QUI POT ACORDAR UNA CONVOCATORIA DE BAGA?


Els representants dels treballadors, el mateix personal de l'empresa i les organitzacions sindicals.

Procediment per fer baga:


1. Decisió de fer vaga adoptada per un dels col.Lectius esmentats

2. Comunicació per escrit cinc dies naturals abans de la data d'inici

3. Constitució d'un comitè de vaga

4. Empresaris afectats i autoritat laboral

5. Funcions (participar en totes les actuacions sindicals, etc..)

6.LA REPRESENTACIÓ LABORAL DELS TREBALLADORS A L'EMPRESA

A) DELEGATS DEL PERSONAL

- Es pertinent en empreses de més de 10 treballadors i menys de 5', també en empreses que tinguin entre 6 i 10 treballadors.

B)COMITÈ EMPRESA

- Representa els treballadors en empreses o centres de treball amb plantilles de 50 o mes treballadors.

Entradas relacionadas: