Nova orleans bresol jazz

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,76 KB

 
El jazz es una musica afronord americana a príncipe del segle xx al sud dels eua basada en la improvisacio en una tractamen especial del material sonor i un emfasi en el rítme LA IMPROVISACIO el music realitza melodies i dissenys dacompanyament de forma improvisada per algún jazzman.El RITME:SWING es un dels elements mes caracteristics de la música de jazz i el mes difícil de definir. Consisteix en acentuar els temps febles del compas i la tendencia a usar sincopes i lavançament o retard que marca linterpret. LES BLUE NOTES son les notes caracteristiques del jazz provinents del blues la 3ª i la 7ª de lescala major rebaixades un semito.ARRELS DEL JAZZ la comunitat negroamericana es hereva en especial pel que fa la musca de les cultures de la costa occidental dafrica els marxants desclaus els capturaven per tal de vendrels… les arrels del jazz es troven als durs treballs que eren sosmets a realizar.WORKSONGS son la manifstacio mes antiga de la cultura negroamericana son els cants dels esclaus. Les lletres no estaven nomes relacionades amb el treball sino amb temes importants de la vida. La forma de cantarlos era call-and-response.EL GOSPEL literalment canço evangelica era el cant religios dels negreas a eua. NEGRO-SPIRITUALS tambre son cants afroamericans que cantaven els negres cristianitzatsRAGTIME1890-1910 jazz primerenc no hiha improvisacio pero sí el swing. composicio per a piano com a derivacio de la musica banjo tocada per els esclaus. el compositor mes famos de ragtime fou scott joplin.NOVA ORLEANS BRESOL JAZZ el jazz neix a nova orleans sorgeix dentre una varietat de musiques. els negres van començar a comprar instruments molt barats ja que la guerra sacaba i el s instruments retornen a les botigues.començen a tocar als locals baixos de les ciutats mes tard al mississipi.EL BLUES cançons profanes de folklore americá lletres sentides i plenes demotivitat parlen de la frustracio el treball l'amor perdut... es caracteritza per una estructura harmonica molt senzilla i repetitiva.NOVA YORK I EL SWING gran primera migracio de musics a chicago sen produeix una segona cap a nova york com a consequencia de una forta crisi economica i de tancada de molts bancs. els musics sinstalen a harlem manhattan. apareix un nou estil de musica el swing.la petita banda de solistes creix fins a esdevenir en una big band formada pero 15 integrants amb varis instruments de cada familia. el swing combina el jazz i la musica de ball.EL BEBOP acabada la segona geurra mundial es produeix 1 resecio economica. es formen grups mes petits de jazz combos etre 3 i 8 mes facils de mantenir. de la ma del saxofonista charlie parker un nou estil el bebop, obliga a fer melodies curtes questa musica anira assosiada a una actitud que es manifesta en el llenguatge en la forma de vestir el comportament i habits socials.CARAT. improvisacio a partir daquest momen esdeve una experimentacio de lharmonia.canvi de les frases esdeve la figura central de la seccio ritmica. Estil nova york seccio melodica ven metall 4 trompetes i 4 trombons ven fusta 2 saxos alts 2 tenors 1 bariton i clarinet.utilitzacio dels riff frases curtes de pregunta resposta. arranjaments perdua despontanetat per falta dimprovisacio. factors que contribueixen a la difusio jazz: el ball la pianola el fonograf la radio i el cinema.COOL JAZZ corrent mes estable i tranquil que substitueix el bebop meñs emotiva sense accents, importans lester young o gerry mulligan. la improvisacio juga un paper importan.FREE JAZZ segueix procediments de la musica contemporanea.JAZZ ROCK improvitzacio amb instrumentacio de rok.integracio destils.retorn swing i bebop.FREE FUNK improvisacions lliures en instrumens de ven i amb ritmes i sons del funk i musika popular.SOUL estil que recorda blues i gospel ray charles.

Entradas relacionadas: