Nor nori nork taulak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 41,37 KB

 

NOR agintera

ni

hi

hura

gu

zu

zuek

haiek


hadi

bedi


zaitez

zaitezte

bitezNOR-NORK AGINTERA


ni

hi

hura

gu

zu

zuek

haiek

Nik
hik
hark

naza

haza

beza

gaitza

zaitza

zaitzate

bitza

Guk
Zuk

nazazu


ezazu

gaitzazuitzazu

zuek

nazazue


ezazue

gaitzazueitzazue

haiek

nazate

hazate

bezate

gaitzate

zaitzate

zaitzatete

bitzateNOR-NORI-NORK AGINTERA


niri

hiri

hari

guri

zuri

zuei

haiei

nik

pl egiteko (zki,zk)hik
hark

biezat


biezaio

biezagu

biezazu

biezazue

biezaie

guk
zuk

iezadazu


iezaiozu

iezaguzuiezaiezu

zuek

iezadazue


iezaiozue

iezaguzueiezaiezue

haiek

biezadate


biezaiote

biezagute

biezazute

biezazuete

biezaiete


Entradas relacionadas: