Nor-nori

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 96,03 KB

 

BALDINTZA

NOR

Ni


hura

gu

zu

zuek

haiek

banintz


balitz

bagina

bazina

bazinete

balira


Nor-Nori


hura
Haiek

Niri

BalitzaitBalitzaizkit

hiri

hari


Balitzaio
Balitzaizkio

Guri

BalitzaiguBalitzaizkigu

Zuri


balitzaizu


Balitzaizkizu

zuei


Balitzaizue


Balitzaizkizue

haiei


Balitzaie
Balitzaizkie

OR-NORI


NOR-NORK

Ni

Hura

gu

zu

zuek

Haiek

Nik

Banu

Bazintut

bazintuztet

Banitu

hark

Banindu

Balu

Bagintu

bazintu

bazintuzte

Balitu

Guk

Bagenu

Bazintugu

bazintuztegu

Bagenitu

zuk

baninduzu

bazenu

bagintuzu

bazenitu

zuek

Baninduzue

Bazenute

Bagintuzue

Bazenituzte

haiek

Banindute

Balute

Bagintuzte

bazintuzte

Bazintuztete

Balituzte


ONDORIOA: ORAIN 

NOR

ni


hura

gu

zu

zuek

haiek

NintzatekeLitzateke


Ginateke


zinateke

Zinatekete

Lirateke


Nor-NoriHura
Haiek

niri


Litzaidake
Litzaizkidake


hiri

hariLitzaioke

Litzaizkioke


guri


Litzaiguke
Litzaizkiguke


zuri


Litzaizuke


Litzaizkizuke

zuei


Litzaizueke


Litzaizkizueke

haieiLitzaieke

LitzaizkiekeNOR-NORK

ni


hura

gu

zu

zuek

haiek

nik


nuke

zintuzket

Zintuzketet

Nituzke


Hik


Huke


Hituzke

hark

Ninduke
Luke


Gintuzke


zintuzke

zintuzkete

Lituzke


guk


genuke

Zintuzkegu

Zintuzketegu

genituzke

zuk

nindukezu

zenuke

gintuzkezu

zenituzke

zuek

Nindukezue

Zenukete

Gintuzkezue

zenituzkete

haiek

Nindukete
Lukete


Gintuzkete


zintuzkete

Zintuzketete

lituzkete


NOR(sg)-NORI-NORK

niri

hiri

hari

guri

zuri

zuei

haiei

nik


nioke

Nizuke

Nizueke

nieke

Hik

Hidake


Hioke

Higuke

Hieke

hark

LidakeLioke


Liguke


Lizuke

Lizueke

Lieke


guk


genioke

Genizuke

Genizueke

genieke

zuk

zenidake


zenioke

zeniguke

zenieke

zuek

Zenidakete


zeniokete

Zenigukete

Zeniekete

haiek

LidaketeLiokete


Ligukete


Lizukete

Lizuekete

LieketeNOR(pl)-NORI-NORK

+zki


ONDORIOA: 

LEHEN

NOR

ni


hura

gu

zu

zuek

haiek

nintzatekeen


zatekeen

ginatekeen

zinatekeen

zinateketen

ziratekeen


NOR-NORI
hura
Haiek

niri


zitzaidakeenzitzaizkidakeen

Hiri
harizitzaiokeen
zitzaizkiokeen

gurizitzaigukeen
zitzaizkigukeen

zurizitzaizukeen
zitzaizkizukeen

zueizitzaizuekeen
zitzaizkizuekeen

haieizitzaiekeen
zitzaizkiekeen


NOR-NORK


ni


hura

gu

zu

Zuek

Haiek

nik


nukeen

zintuzkedan

Zintuzketedan

nituzkeenhark

nindukeen


zukeen

gintuzkeen

zintuzkeen

Zintuzketen

zituzkeen

guk


genukeen

zintuzkegun

Zintuzketegun

genituzkeen

zuk

nindukezun


zenukeen

gintuzkezun

zenituzkeen

zuek

nindukezuen


zenuketen

gintuzkezuen

zenituzketen

haiek

ninduketen


zuketen

gintuzketen

Zintuzketen

Zintuzketeten

zituzketen


NOR(sg)-NORI-NORK


niri


hari

guri

zuri

zuei

Haiei

Nik


niokeen

nizukeen

nizuekeen

niekeen


Hark

Zidakeen


ziokeen

zigukeen

zizukeen

zizuekeen

ziekeen

guk


geniokeen

genizukeen

genizuekeen

geniekeen

zuk

zenidakeen

zeniokeen

zenigukeen

zeniekeen

zuek

zenidaketen

zenioketen

zeniguketen

zenieketen

Haiek

Zidaketen


zioketeen

ziguketen

zizuketen

zizueketen

zieketen


Entradas relacionadas: