Nombres decimals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 1,77 KB

Decimal periodic pur:
Expressem quealsevol nombredecimal periodic com una fraccio. Anomenada generatriu del nombre de la fraccio irreductible.
-n=nombre decimal.-multiplikem tots dos membres per la unitat seguida de tants zeros com xifres tingui el periode.-daquest resultat restem el primer.-si aillem i substituim n pel valor del nombre obtenim la fraccio que busquem:forma rapida.-com a numerador :el nombre fins al final del periode menys la part entera del nombre.-com a denominador:tans nous com xifres decimals te el periode.
Decimal periodic mixt:
per obtenir la fraccio generatriu que correspon a un decimal periodic mixt:-multiplikem tots dos membres per la unitat seguida de tants zeros com xifres tingui lanteperiode i obtindrem en nombre periodic pur.-multiplikem tots dos membres per la unitat seguida de tants zeros com xifres tingui la part periodica.-daquest resultat en restem lanterior.-si aillem i substituim n pel valor del nombre obtenim la fraccio que bus k em:


forma rapida.-com a nomerador:el nombre fins al final del periode menys el nombre que ens queda quan suprimim les xifres del periode.-com a denominador:tants nous com xifres te el periode seguit de tans zeros com xifres te lanteperiode.
Percentatges:
trobar el tant per cent duna quantitat es dividir aquesta quantitat en cent parts i pendren tantes parts com indica el tant.El tant per cent que expressem amb el simbol%el podem escriure en forma de fraccio i te un valor decimal.-convertir un percentatge en fraccio i nombre decimal.-convertir un nombre decimal en percentatge.-convertir una fraccio en percentatge.expressem una fraccio com a percentatge hem descriure la primera com a nombre decimal.

Entradas relacionadas: