Ññoñ

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 2,31 KB

EL DÍGRAF
És un grup de dues lletres que rrepresenten un unic so.
*separables:ss, ix, tg, dj, l·l, rr, tx, tj, tz, sc.
*no separables:gu, qu, ny, ll, ig.
EL SINTAGMA
un sintagma es un conjunt de mots agrupats entorn d'un nucli que n'és l'element imprescindible.
diferents tipus de sintagmes:
*sintagma nominal:el nucli es un substantiu o un pronom que han de anar acompanyats de:
-determinants: articles, numerals, demostratius...
-complements del nom: adjectius o sintagmes preposicionals.
*sintagma verbal:el nucli es un verb.
*sintagma adjectival:el nucli es un adjectiu.
*sintagma adverbial:el nucli es un adverbi.
*sintagma preposicional:encapçalat per una preposició seguida d'un sintagma nominal.
LA SÍL·LABA
es un so o un conjunt de sons que sameten en un cop de veu.
*monosíl·labs:que tenen una síl·laba.
*polisíl·labs: que tenen diverses sil·labes.
-Aguts:si la silava tonica es la ultima.
-Plans:si la silava tonica es la penultima.
-Esdruixols:si la silava tonica es lantepenultima.
*síl·laba tonica: es prununcia en un to mes alt que les altres sil·labes.
DISTONG
és un grup de dues vocals una de les quals es una -u o una -i, que es pronuncien en la mateixa silava.
HIAT
dues vocals en contacte que no formen diftongperque pertanyen a silaves diferents.

Entradas relacionadas: