Nivells d\\\\\\'organitzacio materia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en español con un tamaño de 889 bytes

nivys d'organitzacio: s'anomnn nivys d'organitacio cadascun dls difrnts graus d complxitat en k s'organitza la matria. nivy subatomic. corrspon a ls particuls k formnls atoms:ls protons,ls nutrons ilslctrons. nivy atomic. formado pls atoms (l atom d'oxign) nivy molcular. molculs rsultants d l'enyaç d difrnts atoms ( principis inmdiats : 1 inorganics 2 organics ) nivy cl·lular. sl primr nivy biotic, s a dir , amb vida. nivy d tixit. conjunts d cl·luls spcialitzads amb 1a matixa funcio i 1 matix orign.nivy d'organ. stan formats èr difrnts tixits k s'agrupn pr fr 1a funcio dtrminada. nivy d sistma. 1 sistma s 1 conjunt d'organs smblants k fan 1a funcio

Entradas relacionadas: