Nit de lluna leandre cristofol

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,01 KB

 

NIT DE LLUNA


1.Fitxa tècnica i documentació general


·Títol: Nit De lluna

·Autor: Leandre CristòFOL

·Cronologia: 1935

·Materials: Fusta i fusta pintada

·Estil: surrealista

·Tema: al·legòric

·Localització: MNAC (Barcelona) i Museu d’Art Jaume Morera

2.Cronologia i context històric i cultural


II República Espanyola (1931-1936), Guerra Civil Espanyola (1936-1939), franquisme (1939-1975)...

Culturalmentà primeres avantguardes, concretament el Surrealisme, i la Generació del
27, amb autors com Rafael Albertí o Gerardo Diego.

3.Biografia


Leandre CristòFOL al principi s’interessa per oficis manualsà aquesta activitat li desperta l’interès per l’art.

Més tardà exposa per primera Vegada a Lleida.         

La Seva formació és autodidactaà la seva obra se Centra en l’àmbit no-figuratiu, vinculat a la poètica surrealista.

1936à CristòFOL participa en l’Exposició Logicofobista. Més Endavant en dues exposicions surrealistes.

Amb La Guerra Civil atura la seva activitat fins que viatja a París amb una beca i Obté diversos premis catalans.

1.Estil


L’estil és el Surrealisme.

André Breton és qui en redacta el primer manifest, molt Vinculat al Dadaisme.

El Surrealisme es basa en:

·Automatisme.

·Psicoanàlisi De Freud.

·Comportament Dels malalts psíquics.

Principals representants = Dalí, Miró...

L’obra pertany al corrent surrealista en què s’aplica L’automatisme purà es dóna importància A l’atzar en el procés creatiu i es reprodueixen símbols molts cops abstractes, Que sorgeixen de l’inconscient.

1.Anàlisi formal


Obra = base rodona de fusta amb un ou de sargir i un fus per filar, fets de fusta també.

L’obra original es troba dins d’una vitrina semicircular pintada de negre amb una porta.

Tècnica = assemblatge de fusta i vidre.

Cada objecte destaca per la seva puresa formalà no tenen ornamentació i hi ha una senzillesa compositiva.

Fus de filar = eix de simetria diagonal.

Cadascun dels objectes estan col·locats de tal manera que perden la seva funció pràctica que podrien tenir si no estiguessin aixíà estan descontextualitzats.

El Títol de l’obra reforça la idea dels 2 elements que es contraposen i Contrasten:

·La Rigidesa i la línia recta del fus.

·La Mobilitat i la línia corba de l’ou (=lluna).

Els Elements dins la vitrina donen llum natural per ells mateixos.

1.Anàlisi conceptual


1936à CristòFOL presenta l’obra a l’Exposició Logicofobista Que organitza el grup ADLAN (=Amics de l’Art Nou). També s’exposa en una Exposició del 1986.

L’obra Representa un record matern per l’autorà el fus (amb què filava la seva mare) i l’ou de sargir Mitges. Són elements que li recorden la seva infantesa, famíliaà formen part del seu inconscient.

Apart Del record matern, també li recorda quan era petit i passava les nits d’estiu Amb la seva família, que era pagesaà la fusta que dóna Llum a l’obra recorda la llum de la lluna de les nits d’estiu.

Funció = decorativa, il·lustrativa, lúdica...à és una obra no-figurativa.

2.Antecedents, influències, comparació amb altres obres de L’autor i evolució


Antecedents =

·Els Ready-made dadaistesà en la transformació dels objectes quotidians en objectes Poètics.

·Joan Miróà fa obres surrealistes que l’influencien.

·Joan Brossa, un poeta.

Influències = autors posteriors.

Altres Obres de l’autor = Aurora Astral, Harmonia Estelar...

Entradas relacionadas: