Nit de lluna leandre cristofol

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,19 KB

 

FITXA 43: NIT DE LLUNA

FITXA TÈCNICA

Títol:

Nit de lluna

Autor : Leandre CristòFOL (Os de Balaguer, 1908–Lleida, 1998)

Cronologia: 1935

Tècnica:
assemblage de fusta i vidre

Estil:

Surrealista

Tema: Al·legòric

Localització: Museu d’art Jaume Morera de Lleida. Hi ha una còpia al MNAC (Barcelona).

CONTEXT HISTÒRIC

Cronologia:


1935.

Context històric:


El segle XX és el segle de les Avantguardes Artístiques , que tindran dues grans etapes subdividides pels grans canvis Socials i polítics del segle. Els historiadors de l’art solen Incloure les Primeres Avantguardes fins La IIGM, mentre que les Segones S’inclouen a partir d’ella.

Les primeres Avantguardes estan incloses en un període De canvis en tots els camps: científic i tecnològic (motor d’explosió, l’aviació, l’energia atòmica,els mitjans De comunicació: telèfon, ràdio, TV...);
econòmic I social
(emigració del camp a la Ciutat, Crac del 29 i crisi del sistema capitalista, Industrialització);
polític
(Colonialisme, esclat de la IGM, Revolució Russa, aparició i Consolidació dels feixismes, IIGM...).

La primera Meitat del Segle XX serà un reflex D’aquesta societat activa que modifica Amb un ritme frenètic totes les estructures anteriors
. Per aquest motiu, després del Modernisme, el segle XX s’inicia amb l’esclat de les Primeres Avantguardes Artístiques Que es desenvoluparan a Europa
.

Els principals Països on sorgiran aquests Corrents seran bàsicament França i Alemanya, i des d’allà s’estendran Per tot Europa. Concretament París serà El centre artístic fins a la fi de la IIGM
. Des de 1905 i fins el 1924 París, junt Amb Dresde i Munic, seran els nuclis de moviments artístics com El Fauvisme, l’Expressionisme, el Cubisme, l’Abstracció i el Surrealisme, entre d’altres
.

ESTIL

El Surrealisme (Primeres Avantguardes)
Apareix el
1924 Quan André Breton Redacta a París el primer manifest surrealista. Rep gran influència Del les teories de Freud relacionades amb la interpretació dels Somnis, així com també les tècniques del psicoanàlisi basades amb L’associació lliure d’idees.

Els Surrealistes intenten plasmar a les seves obres, aquest món del Subconscient

Algunes De les característiques del Surrealisme són: la representació D’espais buits, opressius, metamorfosis; són més aviat partidaris Del Naturalisme enfront de l’abstracció; el dibuix sol ser Meticulós, amb una minuciositat gairebé fotogràfica en la Representació dels detalls; els agraden les excentricitats, trencar Amb les convencions socials...

DESCRIPCIÓ FORMAL

Nit De lluna” és una peça escultòrica Representada amb tres elements de fusta
:

un ou de sargir, un fus de filar i una Peça circular de color blau a l’interior d’una vitrina de fusta Semicircular, pintada de negre i amb una porta de vidre

. Està firmada i datada a L’angle inferior esquerre de Març de la caixa amb la referència “CristòFOL 1935”.

L’ assemblage és la tècnica emprada per CristòFOL en aquesta escultura, que Consisteix en unir diferents materials i objectes de forma que S’aconsegueixi un efecte tridimensional.

En Aquesta composició tan senzilla també hi destaquen dos aspectes:

a) Un eix de simetria diagonal que ve determinat per la posició del fus de Filar damunt de la fusta circular i davant l’ou també circular.

b) La llum natural de l’obra que prové del color beix de la fusta de l’ou de Sargir i del fus de filar damunt de la peça circular blavosa i L’interior de la vitrina, pintada de negre.

Tot Això ens permet afirmar que es tracta d’un obra amb un equilibri Físic i real i atemporal perquè representa un tema transcendent, Amb un ritme de moviment fictici Remarcat pel predomini de la forma diagonal Del fus de filar i amb una textura Llisa, brillant, suau i dura provinent Dels materials Utilitzats.

És una de les seves primeres peces no Figuratives, que corresponen a les Escultures surrealistes Que va realitzar durant la dècada dels anys 30 i que formalment es relacionen amb Aquest moviment que va ser tan important dins les primeres Avantguardes artístiques.TEMÀTICA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ

Nit De lluna” és una obra que reprodueix El món de l’inconscient de l’artista, tal i com ell ho va Descriure en vida:

Us Explicaré - diu Leandre CristòFOL - com em va sortir una de les Primeres obres surrealistes. [...] Va arribar un moment que vaig Veure que els perdria (es refereix als seus pares) i vaig pensar que Si feia una composició amb un fus d’ aquells amb el que filava la Mare i un ou de sargir mitges, tindria amb allò un record de la meva Mare [...]. Per a mi era un record, i va ser entesa com una obra Surrealista. Realment ho és”.

En Aquesta escultura també hi volia reflectir més coses, com els records d’infantesa, al costat de la Família, durant les nits d’estiu en El mas que la família tenia i hi anaven per segar el cereal.

Nit De lluna” reflecteix molt bé aquest món Inconscient de
CristòFOL, que el Transportava al seu passat més estimat, en què el paisatge de la Comarca de La Noguera li impressionava, sobretot durant les nits de Lluna amb aquella il·luminació que va voler reproduir mitjançant Aquesta peça escultòrica.

Per Aquest motiu va escollir uns elements Molt senzills i els va ubicar dins una caixa de fusta, per Tal de reproduir de la forma més exacta possible, aquell somni D’infantesa.

Des Del punt de vista de significat es tracta d’una obra No figurativa i simbòlica. En canvi, la seva funció és decorativa, Lúdica i il·lustrativa de la forma en Què treballava l’escultura Leandre CristòFOL.

Nit De lluna” és una De les millors obres de Leandre CristòFOL i una de les més Destacades del moviment surrealista, Tal i com va quedar demostrat el 3 de juliol de 1986 en què la seva Obra va ser exposada, Conjuntament amb la de d’ altres grans artistes com Miró i Alberto Giacometti, en la mostra

Qu’ Est-ce que la sculpture moderne?Del Centre George Pompidou de París

Aquesta Peça escultòrica es podria comparar amb la d’ “El Profeta” de Pablo Gargallo amb la Qual tindrien en comú la seva pertinença a les Primeres Avantguardes Artístiques mentre que hi hauria moltes diferències:

-Els Seus estils
:
surrealista
elde Nit de Lluna i cubista la D’ El profeta

- Els materials
:

Fusta a

Nit de lluna i bronze A El profeta

- La tècnica
:
assemblage
a Nit de lluna i forja a El profeta.

- Les dimensions
:
reduïdes
a La Nit de lluna i grans en El profeta.

MODELS I INFLUÈNCIES

L’obra De Leandre CristòFOL ha de ser catalogada dins l’objecte Surrealista (l'objecte Trobat
) , especialment les composicions Incloses en l’ Exposició Logicofobista.
Malgrat Això,
el mateix CristòFOL afirmà que per ell “era un record i va ser entesa Com una obra surrealista”.

La Transformació dels objectes quotidians en Objectes poètics el relaciona amb els Ready- Made de Marcel Duchamp, malgrat Que s’aparta del no significat de Les obres de Duchamp , per esdevenir segons paraules del mateix CristòFOL “una intuïció d’amor envers tot allò que et crida L’atenció”.

És Una actitud que l’acosta a la poètica De les escultures objecte de Joan Miró i als poemes objecte de Joan Brossa.


Entradas relacionadas: