Nietzsche Nihilisme

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,48 KB

 

1. La Crítica a la cultura occidental


Segons Nietzsche, la cultura occidental està malmesa des del seu origen.El error de la filosofia grega era la manera de veure el món, és interpretada per Nietzsche com un símptoma de decadència. És decadent tot allò que s'oposa a tots els valors de l'existir instintiu i biològic de l'home. Cal criticar a Plató per eliminar els errors de base; es tracta d'una crítica de les invencions per l'home occidental i que són símptomes de la seva decadència.

* 1.1. Crítica a la moral


Un dels arguments de Nietszche era que els valors tradicionals (representats pel cristianisme) havien perdut el seu poder en les vides de les persones, el que anomena Nihilisme passiu.
Nietsche estava convençut que els valors tradicionals representaven una "moralitat esclava", una moralitat creada per persones febles i ressentides que fomentaven comportaments com la submissió i el conformisme perquè els valors implícits en tals conductes servien als seus interessos afirmant la creació de nous valors que havien reemplaçar els tradicionals.
L'error de la moral tradicional es caracteritzaria per la seva antinaturalitat, ja que imposa lleis que van en contra dels instints primordials de la vida.  La moral cristiana es consolidaria per a Nietzsche com a valor suprem, valor que no està en aquest món. La moral tradicional, és el món del més enllà o de la perfecció platònica, i per tant, els valors que han seguit fins ara són ficticis, propis dels febles.

En conclusió


La lògica d'aquesta moral consisteix en una alteració de la personalitat, perquè considera que el poderós i el fort és una cosa suprahumà i en canvi ho feble i el vulgar és propi de l'home. Les accions elevades no són pròpies de l'home sinó de Déu.

*1.2. Crítica a la religió cristiana


Diu Nietzsche que la religió neix de la por i l'horror que l'home té de si mateix. Es tracta de la incapacitat d'assumir un el seu propi destí.  Quan l'home li envaeix un sentiment de poder i tem quedar avassallat pel, mitjançant un mecanisme de defensa, ho atribueix a un altre ser més poderós que és Déu. I és que la religió ens portaria a l'alienació de l'home, ja que el cristianisme només fomenta valors mesquins com l'obediència, el sacrifici o la humilitat. El cristianisme seria per al filòsof una moral vulgar, que s'oposa a tots els valors específics de la virtut.

*1.3. Crítica a la filosofia tradicional


La seva crítica està dirigida a la Metafísica clàssica. La filosofia tradicional seria principalment la que va crear Plató en afirmar l'existència d'un món absolut o perfecte; però això és considerar l'ésser com una cosa estàtica Però els seus retrets també apunten a la Lògica, representant de les pretensions racionalistes que fins ara ha tingut la tradició filósòfica. Per a Nietzsche rebutja aquesta oposició al·legant l'existència d'errors irrefutables i veritats contradictòries. No atacarà en general a la ciència, sinó més aviat al mecanicisme i al positivisme que es consoliden en la seva època.

2. El Dionísíac i el apol·lini


A través de la distinció de dos principis fonamentals, l'apol·lini i el Dionísíac, Nietzsche ofereix una interpretació del món i la filosofia grega que tindrà un gran abast en el pensament contemporani.Los dos déus grecs, Apol·lo i Dionís, seran els representants d'aquesta visió. El primer representa la serenitat, claredat, la mesura i el Racionalisme, és la imatge clàssica de Grècia. Dionisios, però, és el impulsiu, l'excessiu, el desbordant, l'afirmació de la vida, l'erotisme i l'orgia com a culminació d'aquest afany de viure, és a dir sí a la vida malgrat tots els seus dolores.El platonisme consistiria també en una certa forma de voluntat de poder. La filosofia occidental, encapçalada per Plató i Aristòtil va reprimir els plantejaments Dionísíacs per oferir una visió del món apolista. Davant d'això, Nietzsche nega els ideals apolíneos i reclama el triomf dels ideals Dionísíacs mitjançant la utilització metafòrica del llenguatge com a expressió de la voluntat de poder. La negació dels ideals apolíneos implica la negació del principi d'individuació, expressat en el platonisme per la idea d'un i substituïda en el cristianisme per la idea de Déu.

3. La transmutació dels valors tradicionals: el NihilismeSegons Nietzsche la cultura europea ha arribat a la seva pròpia ruïna, a la decadència, cal alliberar l'home de tots els valors falsos, retornant-li el dret a la vida ia l'existència. Per a això, el 1er pas ha de consistir en una transmutació de tots els valors de la nostra cultura tradicional. El Nihilisme (desvaloritzar els més alts valors, falta la meta i falta la resposta al per què) no consisteix en una teoria filósòfica o en una proposició teòrica, sinó que és un moviment propi de la nostra cultura El Nihilisme de l'esperit occidental és radical i absolut , i un cop perduda la fe en el "veritable món", la cultura es queda sense sentit, sense guia o meta aparent, llavors s'arriba a la decadència o al pesimismo.Por tant, el Nihilisme és una força destructora de la base de la cultura occidental, és a dir, d'aquest Déu cristíà en el qual es dóna suport a la moral i el coneixement de l'home

Entradas relacionadas: