Nerbio bulkada

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,25 KB

 

NEURONAK: 3 atal dituzte: -Neurona-gorputza: atal handiena, nukleoa eta zitoplasmaren zatirik zabalena. -Dendritak: Neuronaren gorputzetik ateratzen diren adarkadura laburrak dira. Hoauen bidez, neuronak elkarri konektatzen dira, eta era horretan informazioa jasotezendute. -Axoia: luzakin hauek dendritak baino luzeagoak dira eta darkadura urrikoak. Informazioa transmititzen dute beste neuronei.

Neurona gorputzak elkartu egiten dira nerbio-
Zentroak osatuz. Axoiak elkartu egiten dira nerbioak osatuz. Neuronek informazioa transmititzen diote elkarri nerbio-bulkaden bitartez.

SINAPSIA: Bi neuronen artean sortzen den komunikazioa da. -Sinapsiaurreko neurona: nerbio-bulkada emititzen duen neurona. -Sinapsiosteko neurona: nerbio-bulkada jasotzen duen neurona. -Sinapsiarteko gunea: bi neuronen arteko tartea, sinapsia gertatzen den gunea. 1. Nerbio-bulkadak sinapsiaurreko neuronaa zeharkatzen du, dendritetatik axoiaren muturreraino. 2.Nerbio-bulkaden ondorioz, sinapsiarteko gunean neurotransmisoreak izeneko subtantziak askatzen dira. 3.
Neurotransmisoreak, espazio hori zeharkatuta, sinapsiosteko neuronaren dendritei lotzen zaizkie eta horrela, beste bulkada bat eragiten dute.

MIELINIZAZIOA: NErbio-sistemako zelulak mielinaz estaltzeko prozesua da. Mielina gai zuri bat da, lipidoek eta proteinek osatuta. Mielinizazioa beharrezko baldintza da mugimen-garapenerako, bulkada nerbio-zuntzetan zehar egokiago eroatea ahalbidetzen baitu. //////////////////////////////// ///////// SENTSAZIOA: Garunean sortzen den inpresioa, kanpoko edo barruko ingurunetik etorritako estimulu baten ondorioz zentzumen-errezeptore batean izandako kitzikapenak eragin duena. PERTZEPTZIOA: Estimuluak antolatu eta objektu batzuk besteengandik bereizi ahal izateko aukera da. PErtzepzioa jada oinarrizko funtzio kognitibotzat hartzen da eta hau esan anhia du: objektua badela, ezaugarriak dituela eta abarrez kontzientzia hartzea.

GESTALT-EN LEGEAK: -


Pregnantzia edo itura onaren legea (OSITO): Gizakien pertzepzio-antolakuntzak irudi bat, objektu bat, egitura bat, modurik sinplenean, orekatuenean, egonkorrenean eta erregularrenean hautemateko joera du. Beste legeen oinarrizko printzioa.
-Hurbiltasunaren legea (PUNTITOS JUNTOS): Espazioan edo denboran hurbilekoak diren elementuak batzera jotzen da. -
Antzekotasunaren legea (CUADRADOS, TRIANGULOS..): Antzeko elementuak egitura bat osatuko balute bezala biltzera jotzen da. -
Itxituraren legea (REDONDO SIN CERRAR): Marra etenak dituzten irudien hutsuneak betetzeko joera dago. -
Jarraitutasunaren legea (GUSANO Y FLOR): Elkarrekin forma-jarraitutasuna duten estimuluak irudi bakar bat balira bezala hautemateko joera. -

Irudi-hondoaren legea:

(LAS CARAS Y LA COPA): Irudi-hondo harremana abiguoa denen, irudiaren eta hondoaren pertzepzioak txandakatu egiten dira eta ezin dita 2 irudiak batera begiratzea lortu. -
Pertzepzioaren konstantzia (IMAGENES): Ezagutzen diren objektuek gure pertzepzioarentzat konstante eusten dituzte neurria, kolorea, forma... Nahiz eta euren aurkezpenean estimuluen aldaketa gertatu. -
Pertzepziorako aurretiko jarrera (EMAKUME GAZTEA ETA ZAHARRA): Itxaropenek eragina dute estimuluak hautemateko moduan.

MUGIMENDU ERREFLEXUAK


1:nahitako mugimendu bihurtu; 2.Desagertzen dita eta gero nahitako bihurtu; 3.Ez dira inoiz desagertzen, 4.Desagertzen dira hilabete batzuk pasata. -Arnasketa-erreflexua8jaio ondoren sortu) 3/-Zurrupaketa-erreflexua 1/ -Puntu kardinalen erreflexua 4/ -Grasping(heltzea)
Erreflexua 2/ -Zuzentze estatikoaren erreflexua 2/ -Babinski-ren erreflexua 4/ -Moro-ren erreflexua edo beso gurutzatuta 4/ -Irenstea, elikagaiak mingian edo laringea ukitzen duenean 3/ -Aharrrausia, haurraren nekea adierazten duena 3/ -Doministikua, arnasketa-aparatuaren elementu babeslea 3/ -Zotina, diafragmaren konbultsiozko mugimendua, buruaren, barailareneta mingainaren mugimenduekin batera eta hots etenekin egiten dena 3/

HAZTEA:


Organismo batean gertatzen diren aldaketa fisikoei dagokie. Aldaketa kuantitatiboak dira, hau da, neurtu eta taula bidez adieraz daitezkeenak.

HELTZEA:

Gizakiarengan gertatzen diren aldaketa biolobikoak dira gaitasun berriak eskuratzea ahalbidetuko dutenak. 3 motako madurazio prozesuak: 1.Hainbat sistemaren eboluzioan eragina izan dezaketen aldaketa zelularrak eta osaera kimikoari dagozkienak. 2. Aldaketa morfologikoak(forma, itxura..) 3.Biologikoki erabakitako jakineko mugimenduen edo ekintzen aldaketak.( genetikoki datorrena).

GARAPENA:

Sentitu eta pentsatzeko moduari zein jokatu edo jarduteko moduari eragiten dieten aldaketa psikikoen prozesua da. Garapenean sortzen diren aldaketak kualitatiboak dira, ernalketan hasi eta bizitza osoan zehar sortu.

Entradas relacionadas: