Nazisme feixisme

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,27 KB

Aquesta ideologia apareix a l'Alemanya dels anys 30, just quan a les dures condicions de pau que se li havien imposat a Alemanya després de la 1GM, s'hi van sumar els estralls econòmics provocats pel Crack del i la Gran Depressió. El gener del 1933, Hitler va ser anomenat primer ministre d'Alemanya pel President de la Primera República, Paul von Hindenburg, gràcies a la seva victòria electoral i al suport d'altres partits polítics. Quan el President de la República va morir el 2 d'agost del 1934, Hitler va unificar els càrrecs de Canceller amb el de President. Apareix centrat al voltant de la figura d'Adolf Hitler i la seva obra Mein Kampf (en alemany, La meva lluita), que recull les seves idees centrades en l'atac al comunisme cosa que li va suposar l'ajut d'una part de les classes altes.
Caract: Gran importància de l'Estat. Creença en el racisme: hi ha diferències entre les races que s'han de respectar. Per tant, el nacionalsocialisme es basava en el no-mestissatge i en la consideració diferencial en vers les altres races (sorprenentment hi hagué forces polítiques musulmanes que durant la Segona Guerra Mundial van recolzar el partit de Hitler) Exaltació d'un guia o "führer". Defensa de l'imperialisme: Alemanya tenia el dret a envair els territoris que creia seus. La violència fou un dels trets del nazisme, era la norma de funcionament: es van crear uns cossos especials de policia o parapolicials (com la Gestapo, les Sturmabteilung o les SS, guàrdia personal de Hitler) que es dedicaven a perseguir tots aquells que s'atrevissin a actuar contra el règim o a expressar la seva oposició a Hitler. D'altra banda, el control de la informació i del pensament constitueix una altra característica de l'Estat nacionalsocialista; això s'aconseguia mitjançant el control dels diaris i de la ràdio.Caract Generals: Reacció violenta i autoritària contra l´expansió d la democràcia i socialesme:Tarannà autoritari i profundament antidemocràtic violència d l´Estat x anul·lar oposicions. rebuig d principi d´igualtat entre ciutadans, sufragi,rebuig d parlamentarisme.no tolera separació d poders. defensa la intervenció d l´Estat en ámbits d la vida pública i privada. defensa l´autarquia x a defensar producció nacional. exalta la figura del líder, q concentra tots els poders. Mística personal i escenografia, societat dominada x èlits i escollits,enquadrada dins organitzacions feixistes (partit, sindicat, org. juvenils), persecució d partits i obrers.Sindicalisme corporatiu vinculat a l´Estat,component racista, nazisme. La raça és un factor aglutinador d la nació: ultranacionalisme, l´àmbit cultural és contrari al racionalisme (fanatisme, obediéncia cega), cultura d la violència. Exalta la guerra (instrument d progrés històric) i rebutja el pacifisme


Adolf Hitler deia que els més forts havien d'imposar-se als més febles, que existia una tendència natural cap a la durada de les races, idea en la qual es va basar per a lluitar per la puresa de la raça ària. Els aris eren una raça privilegiada "forjadora de cultura". Els jueus, en canvi, representaven per a ell un poble destructor d'aquesta cultura. Hitler veia en l'antisemitisme un fonament de la seva missió històrica. Això li va dur a desencadenar una implacable persecució, que va començar per despullar als jueus dels seus béns, va continuar amb la seva discriminació en tots els aspectes i va culminar amb cinc milions de víctimes en els camps de concentració. L'estat havia d'organitzar-se sobre la base d'un principi aristocràtic, on l'autoritat estaria en mans del líder, d'especial capacitat, en el qual el poble dipositaria la seva confiança. Això explica que Hitler utilitzés el títol de Führer, o capdavantera, en el règim totalitari que va assolir instaurar. Finalment, és necessari esmentar que el Führer considerava fonamental per a l'avenir d'Alemanya la conquesta d'un "espai vital" a Europa, el que implicava l'expansió territorial. L'oportunitat de triomf per als nazis es va presentar després de la crisi econòmica deslligada l'any 1929. La població estava angoixada per la falta de treball i molts capitalistes veien amb temor l'avanç dels comunistes, que s'havien fet més forts després de la Revolució Russa. A més, havia en l'exèrcit un desig revanchista, provocat per la dura humiliació que Alemanya havia sofert en la Primera Guerra Mundial. Per tot això, la idea nazi va començar a ser captada amb simpatia per part de les masses alemanyes, que volia recuperar el seu orgull nacional. Japó no va adoptar un règim feixista de forma oficial, però la influent posició de les Forces Armades en el seno del govern els va permetre imposar un totalitarisme de característiques similars. Els militars japonesos van aprofitar un petit enfrontament amb tropes xineses en les proximitats de Mukden (actual Shenyang) en 1931 com pretext per a apoderar-se de Manchuria, on van constituir l'Estat de Manchukuo en 1932. Així mateix, van ocupar entre 1937 i 1938 els principals ports de Xina.

Entradas relacionadas: