Nazioarteko merkataritza

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,51 KB

 

12,13


XX


Enpresen finantzaketa mota ezberdinak:*Finantzaketa propioa(autofinantzaketa)-Jabeen ekarpenak -Erreserbak*Besteren baliabideen bidezko finantzaketa -Merkataritza kreditua -Maileguak eta kredituak -Jesapenak -Funts espontaneoak


XX
Finantza Bitartekari bankario:Banku pribatuak eta aurrezki kutxak dira

XX
Finantza Bitartekari ezbankario:Aseguru etxeak eta leasing enpresak ez dira baliagarriak edo antzeko bitarteko giza


X
Leasing enpresa: enpresa batek kapital ondasun jakin bat baliatzen du alokairu moduan horren truke aldizkako kuota bat ordainduz

X
Factoring enpresa:kobratzeko dauden kobrantza eskubideak (fakturak,kanbio letrak) saltzen zaizkio faktore deritzon enpresa bati

Flotazio garbia. Horia da sistema ohikoena. Ezaugarri nagusia da moneta gaietako agintariek ez dutela esku hartzen.

Flotazio zikina. Aurrekoaren aldaera bat da. Sistema horretan ere jarduten uzten zaio merkatuari, baina batzuetan moneta-gaietako agintariek esku hartzen dute.


X
Truke-sistema doigarria. Flotazio garbiaren sistema bezala, eskaintza-eskarien legearen mende dago, eta flotazio zikinaren sisteman bezala, batzuetan merkatuan esku hartzen da.

X
Truke-sistema finkoa. Norberaren dibisaren kotizazioa finkatzeko, erreferentzia-dibisa bat bilatzen da. Moneta indartsu bat aukeratzen da (dolarra).


XX


Protekzionismoa:Herrialde batean herrialdeko industria babesteko helburuz atrzerriko produktuen sarrera mugatzeko hartutako neurrien multzoari.Neurri protekzionistak*Interes orokorrerako estrategikotzat jotzen diren industriak babestea*industrializazioa eta enplegua sustatzea*Gora egiten ari diren industriak garatzea*Dirua biltzea*Inportazioak

zergapetzea*Atzerriko produktuen kantitatea mugatzeko kuotak edo kontingenteak ezartzea*Herrialdearen barneko industriak babesteko eta hedatzeko lagungarriak diren merkataritza eta industria politikak ezartzea* Muga zergak ez diren oztopoakç


X
Merkataritza askea aldeko arrazoiak:-Ekoizpen baliabideen efizientzia handiagoa -Lehia sustatzea eta areagotzea -Ondasun eta zerbitzuen kalitate eta aniztasun handiagoa -Eskala ekonomikoa lortzea

Entradas relacionadas: