Natus

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,95 KB

 
1.- Els receptors sensorials:

Els receptors sensorials
on estructures formades per cel.lules nervioses, especialitzades a captar estimuls i a transformar-los en impulsos nerviosos.
Cada receptor sensorial esta especialitzat a captar un tipus d'estimul (llum, so, pressio...) Segons l'estimul al que son sensibles, es clasifiken en els tipus següents:
-
Quimioreceptors: son sensibles a les substancies quimikes.
-
Mecanoreceptors: son sensibles als estimuls mecanics, com ara la friccio, la pressio, el so o la gravetat.
-
Fotoreceptors: son sensibles a la llum
-
Termoreceptors: son sensibles a les variacions de temperatura.
-
Nociceptors: Sensibles a pressions intenses, son responsables del dolor.
El receptors sensorials tambe es poden clasificar segons on estan localitzats al organisme. En akest sentit hi ha els tipus següents:
-
Receptors interns o intoreceptors: estan localitzats a l'interior de l'organisme, especialment a les visceres
-Receptors externs o extroceptors: estan localitzats a la superficie del cos.
2.- El sentit de la vista:

El
sentit de la vista es troba als ulls, uns organs molt complexos i especialitzats, encarregats de rebre els estimuls lluminosos.
L'ull esta format pels elments següents:
-
El globus ocular: es una esfera les parets de la qual estan constituides per tres capes diferents: l'esclerotica, la coroide i la retina. Hi ha dos substancies mes o meñs likides k omplen el globus ocular i li donen forma: l'humor aquos i el vitri.
-
Els organs anexos: Son els que protegeixen l'ull i els k li permeten k es mogui. Els constitueixen les celles, les parpelles, les pestañes, l'aparell lacrimal i els musculs de l'ull.


3.- El sentit de loïda:Les orelles son organs sensorials de l'audicio i de l'ekilibri. Permeten captar sons i convertir-los en impulsos nerviosos.
A l'orella es duen a terme dues funcions diferents, l'audicio i l'equilibri.
-L' audicio i l'ekilibri.
4.- El sentit del tacte, l'ilfacte i del gust:
Els receptors del tacte estan en la pell; els de l'olfacte a la cavitat nassal; i els del gust a les papil.les gustatives.
-
El tacte consta de tres parts:
-
L'epidermis: es la capa exterior formada per teixit epitelial amb diversos estrats de cel.lules.
-
El derma; es la capa situada sota l'epidermis, formada per teixit conjuntiu, k proporciona elasticitat a la pell.
-
L'hipoderma: es la capa mes interior, tambe anomenada teixit cel.lular subcutani.
-
L'olfacte: l'interior de les fosses nasals esta entapissat per una mucosa anomenada pituitaria, hi ha dos la vermella i la groga. Amb nombrosos receptors olfactoris k formen el bulb olfactori.
-
El gust: a la superficie de la llengua hi ha nombroses elevacions, les papil.les gustatives. En aquestes papil.les hi ha cel.lules sensitives. Les pap.piles detecten eels quatre sabors basics: dolç, salat, acid i aramargant.
5.- La salut dels organs dels sentits:Malaties de Ull:
-
glaucoma: augment de la pressio dins el globus ocular.
-
catarates: perdua se transparencia de crsital.li, que s'acaba fent opac.
-
hipermetropia: les imatges no s'enfoken a la retina, si a la part de darrere de la retina , i per tant la visio es borrosa.
Malaties a les orelles:
-
otitis: inflamacio de l'orella. k so'omple de pus i fa pressio al timpa.
-
Malaltia de meniere: trastorn de l'orella interna per acumulacio de excessiva likid.
Malaltia a les fosses nasals:
-
Rinitis: trastorn inflamatori de la membrana mucosa del nas.
Malatia a la pell:
-
Acne: alteracio de les glandules sebacies k determina l'acomulacio de greix als fol.licles pilossos.

Entradas relacionadas: