NaTuS

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,57 KB

 
estats d'agregacio d la materia:
solid:forma i volum constants. Si se'ls aplika una força prou gran poden deformarse o trencarse, depenent d les seves caracteristikes liquid:volum constant i forma variable. Son practicament incompressibles gasos:forma i volum variable, x aixo tendeixen a ocupar tot l'espai possible. Poden comprimirse i expandirse amb facilitat.
model cineticomolecular:considera k la materia esta formada x particules separades entre si, en constant moviment i sotmeses a forces de cohesio i repulsio.
canvis d'estat: fusio:solid-likid:en augmentar la temperatura augmenta l'energia d les particules i x tant l'amplitud de les vibracion. Arriba un moment en ke akesta energia venç les forces de cohesio i les partikules llisken unes sobre les altres. vaporitzacio i condensacio:s pot aknsegir aumentnt la tmpratura o dsmnuint la presio. En escalfar el likid aumnta la vlocitat d ls prticules. Akesta energia es suficien xk les prtikules propers a l sperficie pugin vencer les forses de cohesio i escapar evaporacio:superficie likid bullicio:tota la massa dl likid
condensacio:gas-likid: disminueix la tmperatura i les partikules s'ajunten i passen a stat likid. sublimacio i cndensacio a solid: solid-gas o alreves: ls cosos san d trobar en unes condicions determinades d presio i tmpratura

fromules: %en massa -> massa solut/massa solucio x 100
% en volum -> vol solut/vol solucio x 100
concentracio en massa -> (g/l) massa solut(g)/volum
solucio
molaritat M= mols solut/volum soluciosubstancies materials: mescles:se separen x metodes fisics i poden ser homogenies o heterogenies pures:no se separen per metodes fisics i poden ser elements o compostos
teknikes: filtracio:separar components duna suspensio fina. Consisteix a separar les particules solides de les dl likid x mitja dun filtre, aprofitant la diferencia d grandaria decantacio:s'utilitza x separar les emulsions i les suspension gruixudes. Consisteix a separar les 2 fases aprofitant la diferencia d densitat entre totes 2 destilacio:s'utilitza x separar els components d'una solucio. Consisteix a separar els dos components aprofitant la diferencia de punt d'ebullicio entre tots 2. cristal.litzacio:s'utilitza x separar ls cmponents d'una solucio formada x un silid i un likid. Consisteix a separar els 2 cmponents d'una solucio formada x un solid i un likid
solucio:es una mescla els komponens d la kual no es poden distingir els uns dels altres a ull nu i k te kmposicio uniforme.components:solut i disolvent solucio saturada:en la k a una tmpratura dterminada ja no admet mes solut. La pressio i la tmpratura influeixen en la solubilitat i la superficie d cntacte i l'agitacio en la velocitat de dissolucio.

Entradas relacionadas: